Dansk Sejlunion12. oktober 2015 09:41 af Flemming Ø. Pedersen

Lukning af klapbroer er en sag for sejlklubber

Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund - lukket på grund af vedligehold i perioden 16. nov. - 23. dec. 2015. Foto: Visit Frederikssund

Brolukninger kan betyde gener for sejlerne. Derfor er det vigtigt, at sejlklubber reagerer, når myndighederne varsler lukninger.

Klapbroerne i Danmark er blevet gamle. Derfor er det ofte nødvendigt at lukke dem for gennemsejling, så maskineriet og selve broen kan vedligeholdes.

Som repræsentant for sejlerne bliver Dansk Sejlunion orienteret, når en klapbro et sted i landet står over for en lukningsperiode. Orienteringen sker i form af et høringsbrev – og det samme brev bliver ofte sendt også sejlklubberne i broens nærområde.  

Aktuelt har Dansk Sejlunion modtaget høringsbrev om tre kommende brolukninger (se nederst i artiklen)

Alle svar har værdi
Dansk Sejlunion indsender altid høringssvar på brevene – og det samme bør klubberne så vidt muligt gøre, lyder opfordringen fra Steen Wintlev, sejladshef i Dansk Sejlunion.

”Som sejlklub er man naturligvis en relevant part, når en lokal bro står over for en lukningsperiode. For at understrege klubbens interesser er det vigtigt at svare tilbage på høringsbrevene. Også selv om klubben ikke har konkrete indvendinger,” siger Steen Wintlev.  

”Mængden af høringssvar kan i sig selv have betydning, når myndighederne forholder sig til de indsigelser, der er indsendt. Alene dét at give sig til kende som klub har en værdi – også med henblik på næste gang, der er en lokal sag, hvor sejladsforholdene er i spil,” tilføjer han.

Lukning bør ske uden for sejlsæsonen
Dansk Sejlunions principielle tilgang til brolukninger er, at de så vidt muligt bør foregå uden for sejlsæsonerne.

Klubber, der har spørgsmål eller ønsker rådgivning i sager om brolukninger – eller andre myndighedsanliggender – er altid velkomne til at kontakte Dansk Sejlunion.

Tre kommende brolukninger:

Kronprins Frederiks Bro, Frederikssund
Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund er planlagt lukket i perioden fra 16. november til 23. december 2015. Lukningen ligger på et tidspunkt, hvor generne for sejlads er minimale – og det er samtidig væsentligt, at broen bliver renoveret og dermed funktionsduelig før næste sejlsæson. Dansk Sejlunion har derfor ingen indvendinger mod lukningen.

Guldborgbroen, Lolland-Falster
Guldborgbroen mellem Lolland og Falster varsles lukket i perioden fra den 25. januar til 7. februar 2016. Betonen i et ene brotårn skal renoveres for også i fremtiden at kunne bære broklappen ved broåbning.

Jernbanebroen, Aalborg
Jernbanebroen over Limfjorden ved Aalborg skal have skiftet dele af broens maskineri. Derfor er det planen at lukke broen for gennemsejling fra den 15. september 2016 og 35 dage frem. Dansk Sejlunion har over for myndighederne anbefalet at udskyde spærringen til den 1. oktober 2016, således at lukningen generer færrest mulige sejlere.