Dansk Sejlunion29. september 2015 22:13 af Henrik Tang

De unges survival kit til bestyrelsesarbejde - Klubkonferencen

I tiden frem mod Klubkonferencen 2015 kan du læse intro til udvalgte oplæg. Første intro til oplæg omhandler de unges muligheder for at præge klubarbejdet.

På Klubkonferencen 2014 var der flere unge deltagere, der efterspurgte oplæg om, hvordan man som ung kan involvere sig i klubbens demokrati. Budskabet var, at de egentlig gerne ville medvirke i bestyrelsesarbejde. Men de oplevede også, at det var svært at komme i gang.

Det nemme svar på de unges spørgsmål om, hvordan man kommer i gang med bestyrelsesarbejde er: ”De kan jo bare stille op til klubbens generalforsamling – der har de muligheden”.

Det lidt mere nuancerede svar er, at det ofte kræver mere at indgå i bestyrelsesarbejde end blot at stille op til bestyrelsesposter på en generalforsamling – ikke mindst hvis man bliver valgt.

Tilmeld Klubkonferencen

Forhenværende folketingspolitiker Jeppe Mikkelsen (Radikale Venstre) blev valgt ind i Folketinget i 2011 som den tredje yngste nogensinde. Forud var gået et intenst arbejde med politik i foreninger, og på trods af sin unge alder på dengang 20 år, var Jeppe allerede temmelig erfaren.

Dansk Sejlunion har stillet Jeppe Mikkelsen en række spørgsmål om unge og foreningsdemokrati, ’curling-generationen’ og hans erfaringer med Optimistjollen.

Hvad kan unge bidrage med til foreningsdemokrati?

Unge kan bidrage med nye perspektiver på tingene, udfordre de eksisterende rammer og være ambassadører for de yngre medlemmer i enhver forening. Det er kun sundt, at ethvert klubdemokrati afspejler sine medlemmer. Og mere grundlæggende handler det jo om at fremtidssikre både den enkelte forening og civilsamfundet som helhed. Ildsjælene er fundamentet for begge, og har vi ikke en fremtidig generation af ildsjæle til at tage over – ja så har foreninger og samfundet som helhed et stort problem.

Det er derfor i enhver forenings interesse, at man laver en strategi for at involvere unge mennesker. Det handler om at skabe plads. Plads til at stille de ”dumme spørgsmål” – som jo egentlig ofte kan være ret sunde i enhver organisation… - og plads til at udvikle sit organisatoriske talent. Men det handler også om, at de unge indser, at man ikke behøver være gråhåret for at blande sig – og at man faktisk kan få utrolig meget ud af det personligt.

Curling-generationen – Kan de unge tage ansvar?

Jeg tror ikke, at min generation er så slem, som den af og til bliver fremstillet. Ja, det findes måske nogle snotforkælede, men der findes lige så mange, som er villige til at tage ansvar og tænke på andre end sig selv. Rigtig mange har ildsjælspotentiale. Og hvis nogen så skulle være blevet forkælet lige i overkanten af mor og far, ja så tror jeg kun de har godt af at opleve det forpligtende fællesskab, som foreningslivet bygger på?

Hvad er et godt råd til unge, der gerne vil involvere sig endnu mere?

Jeg synes, de skal gøre det. Det er der særligt to årsager til. For det første skal man ikke frygte de ”gamle” medlemmer, vedtægter, årsregnskaber og andre ting, der kan virke uoverskuelige. Alle den slags formaliteter skal man nok få styr på, hvis man har engagementet til at involvere sig. Hvis ilden brænder, skal man nok finde ud af detaljerne.

For det andet er det vigtigt at understrege, at man personligt kan få meget ud af foreningsengagement. Man får hurtigt mange organisatoriske kompetencer, som man kan bruge, uanset hvor man ender. Og helt lavpraktisk ser det altså godt ud på CV’et, at man har taget ansvar – og ikke bare har tænkt på sig selv.

Er der en fremtid for C-sejlere? :-)

Jeppe Mikkelsen sejlede selv Optimistjolle som barn. Han stoppede med at sejle – hvad skete der egentlig? …

Jeg blev aldrig den store sejler selv, må jeg indrømme. Men jeg havde det sjovt og nåede at vinde klubmesterskabet for øvede C-sejlere! Mere blev det desværre ikke til. Til gengæld gik det lidt bedre med min interesse for politik.

Mød Jeppe Mikkelsen på Klubkonferencen

Jeppe Mikkelsens oplæg på Klubkonferencen sætter fokus på, hvor vigtig de unges indflydelse er for klubbernes udvikling og demokrati. Derudover giver Jeppe Mikkelsen gode råd til, hvordan man begår sig på den politiske scene – som for eksempel i en sejlklubs bestyrelse.

Tilmeld Klubkonferencen

Se andre relevante artikler herunder

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Inline.Campaign.cshtml)