Dansk Sejlunion13. august 2015 14:04 af Henrik Tang

Sæt sejlsport på skoleskemaet

Christian Hangel
Foto: Christian Hangel

Sensommeren er en oplagt periode til at introducere børn og unge til vandsport. Klubber, som ønsker at gøre sig attraktive for skolebørn og unge under uddannelse, kan med fordel benytte Dansk Sejlunions koncept for skolesamarbejder

Mange surf- og sejlklubber samarbejder med skoler og andre uddannelsesinstitutioner for at synliggøre klubbens tilbud til børn og unge i lokalområdet.

Forskellige former for skolesamarbejder

Et skolesamarbejde kan for eksempel være med den lokale folkeskole, friskole, specialskole, ungdomsskole, efterskole, gymnasium, handelsskole osv. Et samarbejde med skoler og andre uddannelsesinstitutioner kan foregå på forskellige niveauer både i forhold til forløbets længde, og i forhold til hvilke elementer samarbejdet indeholder.

Rent praktisk foregår et skolesamarbejde ofte sådan, at en skoleklasse kommer på besøg i klubben en hel skoledag. Klassen deles ofte op i to grupper. Mens den ene gruppe bliver introduceret til vandsport af klubben, tager klassens lærer ansvar for at aktivere den anden gruppe elever på havnen eller stranden. Aktiviteterne for gruppen på land kan have et fagligt indhold fra teoretiske fag, eller kan være at dyrke anden idræt.

En anden model for et skolesamarbejde er, at interesserede elever fra en skole bliver introduceret til klubbens tilbud i en weekend.

Muligheder i skolereformen

I forbindelse med den nye skolereform skal man i folkeskolen praktisere ”understøttende undervisning”. Den nye, ”understøttende undervisning” skal – som navnet siger – understøtte og supplere den almindelige undervisning. Tanken er, at eleverne får mulighed for at afprøve det, de har lært i de fagopdelte timer, i praksis. Fag som geografi, natur- og teknologi, fysik/kemi og biologi er oplagte at praktisere på havne og strande i skolens understøttende undervisning, da der er et hav af muligheder for tværfaglige forløb.

Surf- og sejlklubber kan være aktive medspillere i forhold til skolereformens kommunale rammebetingelser. I den ny skolereform og ”den åbne skole” er kommuner forpligtet til at sikre skolers mulighed for at rette sig mod lokalområdets forenings- og idrætsliv. I begrebet ”den åbne skole” er det et krav, at skolerne retter sig mod det lokale idræts- og foreningsliv. Derfor kan klubber, som ønsker at arbejde ambitiøst med skolesamarbejder, med fordel undersøge de kommunale muligheder. Dansk Sejlunion kan bidrage med kontaktoplysninger til relevante kontaktpersoner i klubbens hjemkommune.

Muligheder i Dansk Sejlunion

  • Klubber, som ønsker at lave skolesamarbejder, har mulighed for at låne Dansk Sejlunions TORM Aktivitetstrailere.
  • Dansk Sejlunion yder under få forudsætninger et økonomisk tilskud til skolesamarbejder.
  • Dansk Sejlunions klubkonsulenter kan vejlede i sikkerhed og regler.
  • Dansk Sejlunions klubkonsulenter kan vejlede klubben i relevante aktiviteter i introduktion til vandsport til såvel dagsarrangementer og længere forløb.
  • Dansk Sejlunion kan formidle kontaktoplysninger på relevante kommunale medarbejdere.

Dansk Sejlunion er årligt partner i over 50 samarbejdsaftaler mellem forbund, klubber og skoler.

Se Dansk Sejlunions koncept for skolesamarbejder her