Dansk Sejlunion5. august 2015 10:06

En stor ildsjæl er sejlet bort

En af sejlsportens store ildsjæle er sejlet bort. Sejleren, optimistkongen, kapsejladsdommeren, klubformanden og skoleinspektør Poul Gustav Hansen er sovet stille ind i Hvidovre som 99 årig. ”PG” er sejlet mod ukendte horisonter.

Dansk sejlsport har dermed mistet en af sine store ildsjæle, der som den første så Optimistjollens store potentiale i klubbernes ungdomsarbejde. Senere kastede ”PG” over årtiers organisatorisk arbejde i Dansk Sejlunion, hvor han sad i Hovedbestyrelsen for Køge Bugt Kredsen i flere perioder. 

”PG” var også formand for Hvidovre Sejlklub Suset i klubbens mest aktive periode, hvor han også var foregangsmand for at få bygget den nuværende lystbådehavn. 

Han har modtaget Dansk Idrætsforbunds Ærestegn, Dansk Sejlunions Ærestegn og var ved sin død æresmedlem af Hvidovre Sejlklub og var aldersmæssigt ældste medlem af Kongelig Dansk Yachtklub. Under krigen sejladsforbud startede ”PG” en sejlklub på Esrum Sø, og har startet sejlklubben for Optimistjoller på Peblingesøen.

"PG" bliver bisat fra Strandsmarkskirken i Hvidovre onsdag, den 5. august kl. 14.30.

Dansk Sejlunion takker PG for hans store indsats for sejlsporten og sender en sidste sejlerhilsen.

Ære være hans minde.

Læs nekrolog fra Hvidovre Sejlklub