Dansk Sejlunion4. juni 2015 11:02 af Dansk Sejlunion

Del dine sejladsruter på havfriluftsliv.dk

Når du registrere dine sejladsruter på havfriluftsliv.dk giver du bl.a. Dansk Sejlunions vigtig viden, som skal bruges til at vurdere fx placeringen af vindmøller i kystnære områder.

Som en del af Danmarks energipolitik, er der udlagt seks områder i Danmark (to i Nordsøen, tre i indre danske farvande og et ved Bornholm), hvor der kan placeres kystnære havvindmølleparker. Dansk Sejlunion ønsker at have indflydelse på placeringen af de enkelte projekter i områderne.
 
Når Dansk Sejlunion argumenterer mod en vindmølleparks placering,  er det vigtigt, at have et solidt grundlag at argumentere ud fra. Fundamentet for at kunne udtale sig konkret om sejladsmønstret i indre danske farvande, skabes for øjeblikket af Københavns Universitet gennem undersøgelsen Havfriluftsliv. Vil du som sejler have indflydelse på hvordan farvandene planlægges skal du registrere dine sejlture på havfrifluftsliv.dk.
 
Dansk Sejlunion følger løbende den annoncerede lov om planlægning til søs og har sammen med øvrige ”vandforbund” og Friluftsrådet sat fokus på adgangen til havet.