Dansk Sejlunion19. maj 2015 11:45 af Flemming Ø. Pedersen

Klubber henter store besparelser på forsikringer

Næstved Havn/Luftfoto Danmark
Næstved Sejlklub sparer cirka 50.000 kr. årligt ved at skifte til DS Klubforsikring. Foto: Næstved Havn/Luftfoto Danmark Foto: Næstved Havn/Luftfoto Danmark

Den nye udgave af SEJLER fortæller om tre klubber, som tilsammen har sparet rundt regnet 80.000 kr. årligt ved at tegne forsikring gennem DS Klubforsikring. Nøglen til besparelserne ligger i rådgivning og skræddersyede løsninger, der rydder op i fx dobbeltforsikringer.

Forsikringer er en tung udgiftspost i enhver sejlklub. Klubhus, både, joller og grej repræsenterer store værdier. Listen over forsikringsbehov bliver hurtigt lang og svært overskuelig – i mange tilfælde med det resultat, at klubben ender med at betale store ekstrasummer for overflødige dobbeltforsikringer.

Det nye nummer af Dansk Sejlunions medlemsblad, SEJLER, fortæller om tre klubber, som tilsammen har sparet deres klubkasser for rundt regnet 80.000 kr. på deres forsikringer.  

Væk med dobbelt dækning
Alene Næstved Sejlklub har skåret cirka 50.000 kr. ud af forsikringsbudgettet ved at skifte til en skræddersyet forsikringspakke gennem DS Klubforsikring. Klubben er med formand Torben Søndergaard Nielsens ord ”en lidt større butik” med drift af både inderhavn, kanalhavn, yderhavn og jolleafdeling.

”Vi har været en klub med en masse småpolicer, hvoraf mange ikke rigtigt passede til havnedrift, som er vores behov. Det kunne FIRST (forsikringsselskab, red.) til gengæld give os. Vi har fået en samlet pakke, der begynder dér, hvor Idrættens Forsikringer stopper. Den største enkeltbesparelse ligger på ansvarsforsikringer, hvor vi har haft dobbelt dækning indtil nu,” forklarer Torben Søndergaard Nielsen.

Også Morsø Sejlklub & Marina og Sejlklubben Lynæs har hver især hentet markante besparelser – for begges vedkommende i størrelsesorden 15.000 kr. årligt.

Besparelser for alle
”Vi har endnu ikke snakket med en klub, som ikke har fået tilbudt en besparelse," fortæller Niels Schiellerup fra ForsikringsMæglerGruppen, der sammen for forsikringsselskabet FIRST A/S og Dansk Sejlunion står bag DS Klubforsikring.  

Læs mere om DS Klubforsikring i den nye udgave af SEJLER, der udkommer i dag (19. maj) - og som du også finder online her  

Bladet har også artikler om bl.a. sejlads KUN for kvinder, trimguide og undersøgelsen Havets Motionister, hvor DU kan bidrage med viden, der styrker din egen klub. 

SEJLERS årlige fotokonkurrence bliver lanceret - og så finder du et danmarkskort med nem smarthone/tablet adgang til alle de seneste års turartikler i SEJLER, inklusive den nyeste tur til Sejerø Bugten.

Kort sagt et blad, du kan bruge som inspiration til valg af årets sommertogt.