Dansk Sejlunion13. maj 2015 15:22 af Henrik Tang

Junior Nordisk 2016 – arrangør søges

Foto: Mogens Hansen

Dansk Sejlunion søger arrangør til Junior Nordiske Mesterskaber i 2016.

I 2016 er det Danmarks tur til at afholde Junior Nordisk for sejlere under 19 år i følgende klasser:

Optimist
Zoom8
Europe
Laser Radial
29er

Arrangøren af stævnet kan enten være én klub eller flere klubber, der samarbejder om afviklingen.

Junior Nordisk skal afholdes i uge 30 med fire sejladsdage. For Optimist og Zoom8 er den ene dag forbeholdt holdsejlads.

Dansk Sejlunions prioritering for udvælgelse blandt ansøgere baseres på bl.a. følgende:

Området skal kunne tilbyde gode sejladsforhold med plads til mindst 3 baner.
Der skal være gode campingforhold på havnen eller i rimelig nærhed af havnen.
På land skal der arrangeres sociale aktiviteter i passende omfang for sejlere og forældre.

Ansøgning og kontakt

Tidsfristen for ansøgning til at blive arrangør af Junior Nordisk 2016 er søndag d. 21. juni 2015.

Spørgsmål rettes til Mikael Jeremiassen, mikael@sejlsport.dk, tlf.: 8820 7017.

Ansøgning sendes til Mikael Jeremiassen: mikael@sejlsport.dk.

Se gældende statutter her