Dansk Sejlunion13. april 2015 21:26 af Henrik Tang

Har du indløst kapsejladslicens for 2015

Hvis du sejler kapsejlads i kølbåd, er det blevet tid til at indløse kapsejladslicens for 2015.

Hvad er en kapsejladslicens?

En kapsejladslicens kan enten være et målebrev eller et klassebevis. Med en gyldig kapsejladslicens kan du deltage i mange forskellige former for kapsejlads som f.eks. aftenkapsejlads på klub- eller kredsniveau, distancesejlads som f.eks. Fyn Rundt og Sjælland Rundt, kapsejlads i klassebåde m.m.

Målebrev
Dansk Sejlunion udsteder flere typer af målebreve, hvor det mest typiske certifikat er DH-målebrev.

Klassebeviser
Dansk Sejlunion udsteder klassebeviser til en lang række én-type kølbåde. Udstedelse af klassebevis er betinget af, at båden overholder klassereglerne.

Se mere om målebreve og klassebeviser for kølbåde her.

Har du modtaget info?

Dansk Sejlunion har registreret ca. 16.000 kølbåde i "Websejler”. Hvis du vil oprette eller rette en kapsejladslicens - f.eks. i forbindelse med ejerskifte - skal du kontakte websejler@sejlsport.dk.

Alle kølbådsejere med registreret e-mailadresse i ”Websejler” har fået tilsendt information om indløsning af kapsejladslicens for 2015. Hvis du af den ene eller den anden grund ikke har modtaget den tilsendte e-mail, kan du kontakte websejler@sejlsport.dk.

Indløs kapsejladslicensen for 2015