Dansk Sejlunion10. april 2015 22:07 af Henrik Tang

Bliv uddannet som måler

For at konkurrere ligeværdigt i sejlsporten bruger man forskellige regler for måling af både. I april afholder Dansk Sejlunion kurser inden for måling.

Hvad er måling af både?

Formålet med at måle både er at kunne sejle kapsejlads på fair præmisser.

Når både måles i forbindelse med klassebådssejlads er det vigtigt, at bådene overholder klassereglerne, så konkurrencen foregår på fair præmisser. Klassebådssejlads dækker i Danmark over et stort antal aktive klasser.

Hvis man kapsejler i forskellige bådtyper, korrigerer man med en handicap-regel. I dansk sejlsport er den mest udbredte handicapregel DH, hvor man bl.a. tager hensyn til bådens form, sejlstørrelse, vægt og meget andet. Typisk kapsejler man efter DH på klubniveau og kredsniveau, men også i større distance-kapsejladser som f.eks. Sjælland Rundt og Fyn Rundt benytter man sig af DH-reglen.

Se alt om klasseregler og DH på sektionen om kapsejlads.

Bliv uddannet til måling af både

I april afholder Dansk Sejlunion kurser i måling af både. Det gælder kurserne: ”DH-måler kursus” og ”Elitemåler kursus”.

”DH-måler”

”DH-måler kursus” afholdes søndag den 19. april i Brejning Båd Klub. Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 14. april.

Hvis du eller andre i klubben er interesseret i at blive uddannet i DH-måling, kan du se mere om kurset og tilmelding herunder.

Kursusbeskrivelse
Tilmelding

”Elitemåler”

”Elitemåler kursus” afholdes lørdag den 25. april hos Dansk Sejlunion i Idrættens Hus, Brøndby. Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 21. april.

Kurset henvender sig til DH-målere, klassemålere samt sejlmagere og koncentrerer sig om principperne for klassemåling samt brug af ISAF's Standardklasseregler og Udstyrsregler (Equipment Rules). Se mere om kurset og tilmelding herunder.

Kursusbeskrivelse
Tilmelding