Dansk Sejlunion21. marts 2015 09:09

Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015

Læs de vigtigste punkter fra Dansk Sejlunions generalforsamling 2015. Delegerede fra hele landet var samlet på Bygholm Park i Horsens.

PUNKTER FRA GENERALFORSAMLINGEN

16:40
Formand Hans Natorp takker for årets generalforsamling der afsluttes med et trefoldigt leve for dansk sejlsport.

Generalforsamlingen er hermed hævet.

16:35
Erik Schulz og Ole Ingemann Nielsen takkes af formanden samt generalforsamlingen for deres arbejde i bestyrelsen.

16:30
Afstemningen er afsluttet. Følgende er valgt ind i bestyrelsen af generalforsamlingen:

  • Jørgen Larsen, valgt til bestyrelsen
  • Christina Nielsen, genvalgt til bestyrelsen
  • Jesper Andersen, genvalgt
  • Christian Hangel, valgt til bestyrelsen

Michael Cholewa er valgt som suppleant til bestyrelsen.

16:08
Debatten i forsamlingen fortsætter under eventuelt, mens der ventes på afstemningsresultatet af valget til bestyrelsen.

16:00
Valg til ordensudvalget 2015-2017 - Niels Bo Andersen, Henrik Andersen, Peer S. Jørgensen, Torben Bondrop, Holger Fabian Jessing og Carl Gerstrøm blev enstemmigt valgt.

John Christensen bliver takket for en stor indsats i ordensudvalget.

Herefter blev Jørgen Meyer og H.C. Hansen enstemmigt valgt som interne revisorer.

15:54
Forsamlingen stemmer nu for de fire ledige bestyrelsesposter blandt de fem kandidater.

15:30
Valg af bestyrelsesmedlemmer - kandidaterne præsenterer sig for forsamlingen.

15:25
Der er ingen indkomne forslag under punkt 7. Punkt 8 med valg af formand falder bort i 2015.

15:20

Efter debat om Budget 2015 i forsamlingen fremlægger bestyrelsen sit forslag om ikke at ændre på kontingentet. Forsamlingen godkender bestyrelsens forslag enstemigt.

15:00
Økonomichef Henrik Blakskjær orienterer om Budget 2015.

14:35
Generalsekretær Mads Kolte-Olsen orienterer om Dansk Sejlunions prioriteringer i 2015.

14:30
Efter en kort frokost og efterfølgende pause i Generalforsamlingen med debat om politiske emner er forsamlingen igen samlet i salen.

12:35
Claus Møller Christensen fra Skælskør Sejlklub modtager TORM Prisen, overrakt af TORM Fondens direktør Jens Bjergmose.

12:30
Følgende fik overrakt Dansk Sejlunions hæderstegn:

  • DS Guldnål til Ole Ingemann Nielsen fra Svendborg Amatør Sejlklub
  • DS Ærestegn til Børge Dammand fra Aarhus Sejlklub

Se tidligere modtager af Dansk Sejlunions hæderstegn her...

12:20
Årsrapporten 2014 er enstemmigt godkendt af forsamlingen.

11:45
Bestyrelsens økonomiansvarlige Erik Schulz lægger for, mens årsrapporten og budget efterfølgende uddybes af økonomichef Henrik Blakskjær. Læs Årsrapport 2014 og Budget 2015.

11:40
Formandens beretning er taget til efterretning af forsamlingen. Næste punkt er Årsrapporten 2014.

11:16
Debatten i forsamlingen har primær fokus på foreningernes egenbestemmelse jf. sidste års debat på generalforsamling omkring Gråsten-sagen.

10:36
Årsberetningen er til debat i forsamlingen.

10:12

Formand Hans Natorp leverer sin årsberetningen for 2014.
Dansk Sejlunions årsberetning kan læses her...

10:07

Niels Bo Andersen er enstemmigt valgt som dirigent.

10:00
Formand Hans Natorp gennemgår dagens program, som her til formiddag byder på gennemgang af årsberetningen 2014, årsrapport 2014 samt budget 2015.

Herudover vil hovedpunkterne for Dansk Sejlunions arbejde i 2015 blive præsentere.

Se kandidaterne til bestyrelsen her...