Dansk Sejlunion1. april 2015 10:10 af Flemming Ø. Pedersen

Medlemsfald foreløbigt stoppet

Mogens Hansen
Den yngste kategori i alderen 0-12 år har oplevet en fremgang på 190 medlemmer det seneste år - svarende til et plus på godt ni procent. Foto: Mogens Hansen Foto: Mogens Hansen

Dansk Sejlunions officielle medlemstal for 2014 viser et beskedent plus på 162 aktive i forhold til året før.

Flere års fald i Dansk Sejlunons medlemstal er foreløbigt bremset op. En ny opgørelse fra Danmarks Idrætsforbund viser et tal på 52.388 medlemmer i 2014 – mod 52.226 året før. Det beskedne plus på 162 medlemmer svarer til mindre end ét medlem pr. sejlklub, så reelt er der tale om status quo.

”Efter fem år med tilbagegang er det en velkommen konstatering, at danske sejlklubber ikke har mistet medlemmer i 2014. Det er for tidligt at tale om vækst, men sammenlignet med de senere års tendens er det en positiv nyhed,” siger Hans Natorp, Dansk Sejlunions formand.

Fald i ungegruppen
Opdelt i alderskategorier viser de nye medlemstal, at der stadig er rigeligt med udfordringer at tage fat på for sejlsporten. Både aldersgruppen 13-18 år (-229) og gruppen 19-24 år (-241) har tilbagegang. Netop her ligger en væsentlig målgruppe for Sejlsportsligaen, der fra 2015 udvider med en 2. division og dermed får i alt 36 aktive ligaklubber.

For den yngste aldersgruppe op til 12 år viser 2014-tallene et plus på 190 medlemmer i forhold til året før. Tallet har været stort set konstant siden 2006 på trods af det ellers markante fald i de samlede medlemstal.

+60 bag fremgang 
Det er aldersgruppen af +60 årige, der trækker medlemstallet op med et plus på 1225 medlemmer.

Det store aldersinterval af 25-59-årige har i årene 2009-13 i gennemsnit mistet 2.500 medlemmer årligt. Her er det værd at notere et mere beskedent fald på 783 medlemmer det seneste år.      

”Dansk Sejlunion holder status quo i forhold til 2013, men der er stadig klubber, som har tilbagegang. Ligesom der også er klubber med fremgang – ikke mindst fordi de har en klar profil omkring klubbens aktiviteter, uanset om det er tur- og friluftoplevelser, ungdomsarbejde, surf eller Sejlsportsliga,” siger Natorp og fortsætter:

Sportsbådsmiljøer
”Sammen med klubberne skal vi fortsætte indsatsen med at skabe attraktive tilbud, der kan apellere til ikke mindst de unge sejlere og til voksne i +25 gruppen. Sportsbådsmiljøer er en af vejene, og her det opmuntrende at se, hvordan stadig flere klubber tænker i sportsbåde og i de muligheder, der knytter sig til ligasejlads.”

”Vi skal også fokusere på nogle af de nye tiltag og ejerformer, der kan appellere til nutidens unge familier i relation til tursejlads og friluftsliv på vandet.”

Dansk Sejlunion tilbage i top-ti
En intern uenighed har ført til, at Dansk Skytte Union har sagt farvel til flugtskytterne – og dermed mange tusinde medlemmer – hvilket bringer Dansk Sejlunion tilbage på top-ti over de største specialforbund i Danmark.

Blandt de ti største forbund har især gymnastik og svømning fremgang. Også fodbold har et pænt plus. Seks forbund har tilbagegang – især badminton og arbejderidrætten. Dansk Sejlunion er det eneste forbund med et udsving på under 1000 medlemmer.