Dansk Sejlunion11. marts 2015 14:11 af

Fra landsholdssejler til udviklingstræner i ny satsning

Alberte Holm Lindberg er Dansk Sejlunions nye udviklingstræner for Laser-klasser.

Den tidligere Laser Radial-sejler og dobbelte EM-medaljevinder Alberte Holm Lindberg arbejder nu på at udvikle talentgruppen i den olympiske Laser-klasse.

Dansk Sejlunion har oprettet en ny sportslig funktion. Fra november 2014 begyndte Alberte Holm Lindberg i funktionen som udviklingstræner i Laser-klassen. De overordnede mål er, at dygtiggøre talentgruppen og at få flere Laser-sejlere i gang herhjemme.

I sidste weekend blev der sejlet Tune Up og Ice Cup i Kaløvig Bådelaug. Tune Up er en national træningsaktivitet og Ice Cup er årets tidligste jollekapsejlads med over 120 deltagere. Laser-sejlerne var ved denne lejlighed lidt svagt repræsenteret i antal, men nogle af de næste års måske mest interessante unge Laser-sejlere var til stede sammen med deres træner, Alberte Holm Lindberg. Fokus i træningen var konkurrencetræning og der var rig mulighed for at justere, lære nyt og repetere…
 
Denne event var for den nationale udviklingsgruppe i Laser blot én af en lang række af træningssamlinger, nationale kapsejladser, samt enkelte internationale aktiviteter, som Alberte gennemfører sammen med sejlerne i en samlet plan. Aktiviteterne er lagt for at give mest mulig træningseffekt for de bedste unge sejlere i Danmark – men altid i en åben gruppe, hvor alle kan være med og først og fremmest indenfor landets grænser.

”Vi vil rigtig gerne tilbyde Albertes træning til så mange som muligt,” fortæller Jan Christiansen, talentudvikler i Dansk Sejlunion.

”Der er flere mål med den nye udviklingstræner-funktion, et af de centrale er at dygtiggøre vores sejlere i Danmark og samtidig at få gang flere unge - og det tror vi på, at vi gør bedst omkring et velfungerende nationalt træningsmiljø.”

Klubberne er med på mere end én måde
Klubberne får en vigtig rolle. Man kan lægge det sådan ud, at Alberte Holm Lindberg ved hver samling laver en status på sejlerne og sender dem hjem med hjemmearbejde. Hvad skal de træne derhjemme og hvordan? Altså, hvad er hjemmearbejdet i klubben.

”Vi hjælper meget gerne klubber med at kvalificere deres træning. Hvis en klub gerne vil gøre deres Laser træning bedre, så vil vi gerne hjælpe ved at dele Albertes viden om klassen og træning og vi behøver blot at høre fra jer, så vi kan sætte noget i gang,” fortæller Jan Christiansen.

”Den grundlæggende ide, er at vi stiller vores viden til rådighed igennem dialog og fordeling af materiale, eller ved at klubtrænere bydes ind til at deltage i Albertes træning. Her kan de få både metoder, viden og ideer.”

”Men ud over det, så vil vi også meget gerne sende Alberte ud til klubber, der har et spirende Laser-miljø - eller gerne vil have det. I den funktion kan man kalde Alberte en ambassadør som både kan introducerer sejlere og forældre til jollen i praktik og med viden og hun kan hjælpe og vejlede klubbens ledere og trænere i at komme i gang med Laserjollen.”

Verdens største én-mandsjolle
Laserjollen er ubetinget verdens største én-mandsjolle og den med den bredeste sportslige profil. Den rækker fra Laser 4,7 som retter sig mod 14-16-årige sejlere, via Laser Radial der er U17, U19-klasse, samt olympisk klasse for kvinder og helt til Laser Standard, der sejles som U19 og U21-klasse, samt er olympisk for mænd.

Både Laser Radial, men særligt Laser Standard sejles internationalt som senior klasser og tiltrækker årligt rigtig mange sejlere til store internationale events verden over.
Nationalt er klassen delt i et ungdomsfelt på op til 35 joller og et ”voksen-felt”, der særligt sejler på Sjælland og kun sejler få konkurrencer om året. Hvis alle var samlet, ville der kunne samles ét felt til et DM med omkring 60 joller.

Informationer
Har du spørgsmål til udviklingstrænerfunktionen i Laser, eller vil du gerne have sat mere gang i Laser i din klub igennem et ambassadørbesøg, så kan du henvende dig til talentudvikler Jan Christiansen på telefon 2127 0071 eller mail jan.christiansen@sejlsport.dk eller udviklingstræner Alberte Holm Lindberg på telefon 3157 0720 eller mail alberte@sejlsport.dk.

Vil du se planen for Laser udviklingsgruppetræningen, så kan du finde den her og fremadrettet under aktivitetskalenderen.

Aktivitetskalender og almanakken findes her samt nyt på Facebook og øvrige aktiveteter i Laser-klassen her.