Dansk Sejlunion19. marts 2015 09:56 af Jan Christiansen

Atleter klarer sig bedst på uddannelserne

22-årige Stig Steinfurth studerer medicin på Aarhus Universitet samtidig med han satser ambitiøst på sin sejlsport. Nu i den olympiske Finnjolle.

Er det en myte, at en ambitiøs idrætskarriere og uddannelse er hinandens fjender, eller er det fakta?

Det er selvfølgelig også en individuel sag – hvordan man vil prioritere og anvende sin tid. Men meget tyder på, at eliteidrætsudøvere klarer sig bedre i uddannelse – og også omvendt og ligeså vigtigt; at være i uddannelse gør dig til en bedre idrætsudøver.

”Nu skal jeg på gymnasiet – så har jeg ikke mere tid til sejlsport” – sådan lyder kommentaren lejlighedsvis, når sejlsporten lægges på hylden. Men er det en myte, at man ikke kan være atlet og uddanne sig på samme tid?

Ny dokumentation
I sidste uge dukkede den danske dokumentation endelig op – først hos TV2 Østjylland (se tv-indslag her). AU Elitesport på Aarhus Universitet havde gjort det – skabt den første danske dokumentation for, at det at være eliteudøver, også gør dig bedre i uddannelsen.

Eliteudøvere er 11,3 % mere effektive
Med data fra 195 eliteudøvere, som studerer på forskellige uddannelser i Aarhus og en undersøgelsesperiode fra 2011 til 2014, så viser det sig nu, at eliteatleter i gennemsnit når 80,6 % af de normerede ECTS-point mod almindelige studerendes 69,3 %. Altså er eliteudøverne i gennemsnit 11,3 % mere effektive end deres ikke-eliteidrætsaktive kolleger i forhold til at gennemføre uddannelser på normeret tid.

”Atleter virker simpelt hen mere effektive,” forklarer Jens Bundgaard fra AU Elitesport, der står bag undersøgelsen og fortsætter:

”Det har været et stort ønske lige siden opstarten af AU Elitesport, at vi skulle blive bedre til at dokumentere sort på hvidt om eliteidræt og uddannelse er hinandens fjender, eller om de kunne gå hånd i hånd.”

AU Elitesports undersøgelser dokumenterer tydeligt, at eliteidræt ikke er en hindring for uddannelse. Og de danske undersøgelser står ikke alene; Jens Bundgaard har afsøgt lignende undersøgelser fra andre lande og peger blandt andet på en belgisk undersøgelse fra Universitet i Vrije, Bryssel. Her har en undersøgelse over årene 2004-2013 vist et lignende positivt resultat – dog var de belgiske eliteatleter kun 5 % mere effektive end deres ligesindede almindelige studerende.

Bliver eliteudøvere i uddannelse også bedre i idrætten?
Til det omvendte spørgsmål; om uddannelse også gavner de sportslige resultater, så siger den aarhusianske undersøgelse ikke direkte noget om det. Men Jens Bundgaard peger på andre undersøgelser af olympiske resultater, der viser at ”dual carrer” atleter, atleter der både er eliteudøvere og i uddannelse, er overrepræsenterede i de olympiske medaljerækker.

”Så, ja – heldigvis tyder det på, at det at være i uddannelse også øger atleternes sportslige performance – selv på allerhøjeste niveau. Af de 195 eliteatleter på Aarhus Universitet, som den uddannelsesmæssige undersøgelse er gennemført med, tog 40 % i løbet af 2014 en medalje ved DM, EM eller VM, og tilsammen hentede de mere end 150 medaljer ved DM, EM og VM,” fortæller Jens Bundgaard.

Hvorfor er eliteudøvere bedre?
I indslaget på TV2 Østjylland siger den interviewede atlet, at hun bliver bedre til at strukturere sin tid og udnytte tiden. Og så mener hun, at hun er god til at præstere.

Jens Bundgaard som dagligt har kontakt til de næsten 200 eliteatleter på Aarhus Universitet, siger, at efter hans opfattelse, så er eliteudøvere gode til at kæmpe.

”De vil virkelig. Jeg har ikke noget videnskabeligt belæg for netop den påstand, men jeg oplever klart, at de virkelig yder deres optimale i det, de gør,” forklarer Jens Bundgaard.

Om de danske elitesejlere siger Jens Bundgaard: ”Sejlerne trækker i princippet ned i denne undersøgelse. Men det gør de, fordi mange af dem har et meget stort rejsepensum – gerne op til 150 dage/år, når det er tæt på et OL og derfor kan de ikke gennemføre normeringen på studiet i den periode. Men det ændrer ikke på, at de stadig – i forhold til deres tilstedeværelse, ser ud til at være rigtig effektive i uddannelserne. Og den ekstra tid, det tager for at gennemføre både uddannelse og olympiske satsninger, det kan vi heldigvis hjælpe dem med."

Du kan se indslaget på TV2 Østjylland om undersøgelsen her…