Dansk Sejlunion6. februar 2015 09:25 af Flemming Ø. Pedersen

Udtalelse fra Gråsten Sejlklub i sag om eksklusion

Gråsten Sejlklubs formand, Lars Chresten Møller, på talerstolen ved Dansk Sejlunions generalforsamling i 2014.

Svar fra Gråsten Sejlklub oven på Dansk Sejlunions henstilling til klubben om at genoptage et ekskluderet medlem.

Som svar på Dansk Sejlunions henstilling til klubben udsender Gråsten Sejlklub nu denne pressemeddelelse: 

Pressemeddelelse fra Gråsten Sejlklub
Dansk Sejlunion/DS lægger efter beslutning på et bestyrelsesmøde i januar 2015 nu et synligt pres på Gråsten Sejlkub/GS for at få os til at efterleve kendelsen fra Dansk Idrætsforbund/DIF om vores sag omkring
det medlem, vi ekskluderede fra klubben i 2012. Her bliver vi pålagt at lade det ekskluderede medlem genindtræde i GS. 

Noget, der er helt sikkert er, at det ekskluderede medlem ikke kommer til at genindtræde i Gråsten Sejlklub under den siddende bestyrelse. Sandsynligvis heller ikke under en anden bestyrelse, da generalforsamlingen i 2014 næsten enstemmigt gav bestyrelsen mandat til at udmelde klubben af DS, hvis der ikke kunne findes en for Gråsten Sejlklub tilfredsstillende løsning på denne sag.

Nu overtrumfer DS GS med en henstilling, der i sidste ende fører til eksklusion af GS fra DS. Første reaktion herpå er at klø sig selv lidt i nakken og tænke ”hvad sker der lige her - hvem kom først”?

Vi er i GS af den klare opfattelse, at den oprigtige DS-er, som jo i bund og grund er alle vores gode og ”opbakkende kollegaer” fra de andre DS-sejlklubber i Danmark, bestemt heller ikke synes, at denne her sag har fået et særligt værdigt udfald. Ikke blot et uværdigt udfald for GS, men for hele den måde, vort system er ”skruet sammen på” i relationen sejlklub-DS og i relationen DS-DIF. Dette kom meget klart frem på DSgeneralforsamlingen i marts 2014. 

Desværre i lige netop denne sag er såvel DS som GS underlagt en hierarkisk opbygget organisation under DIF, hvor vi frivillige foreningsbestyrelser som de laveste i hierarkiet er og bliver de mindst hørte og de mest klemte i diverse beslutninger og kendelser angående forhold i vores egne klubber. 

”Take it or leave it”. Sådan er det under nuværende regler og vedtægter.
Tilbage for os i GS er at overveje vores relation til DS endnu engang og måske ”leave it”. Det ender jo nok med, at vi melder nuværende GS ud af DS inden vi bliver ”smidt ud”.

Vi har i hvert tilfælde besluttet, at vi i stedet for at strides med DS og i sidste ende med DIF med baggrund i en kompliceret lovgivning, hellere vil gå i en konstruktiv dialog med DS for et finde en løsning. Vi er jo heldigvis selv herre over, om vi vil oprette en ny sejlklub. Og hvis denne opfylder kriterierne for medlemskab af DS, vil vi bestemt søge optagelse i DS af vores måske nye sejlklub i Gråsten. Vi synes nemlig også, at der er rigtig mange fordele ved et medlemskab i DS for velfungerende sejlklubber, som Gråsten Sejlklub er i dag.

Specielt for vores juniorsejlere, når det drejer sig om at talentudvikle og skabe gode forudsætninger for sejlsport for vores børn og ungdom.
Men rigtig godt ”træls”, og helt og aldeles uhensigtsmæssigt at vi skal ”hives igennem” alt dette besvær i Gråsten Sejlklub.

På vegne af bestyrelsen i Gråsten Sejlklub
Lars Chresten Møller
Formand

Se original pressemeddelelse fra Gråsten Sejlklub