Dansk Sejlunion12. februar 2015 22:55 af Henrik Tang

Søg tilskud til friluftsaktiviteter og oplevelser

Det er nu, frivillige foreninger som f.eks. surf- og sejlklubber kan få del i de 60 millioner, som Friluftsrådet hvert år uddeler til projekter, der giver befolkningen bedre mulighed for et aktivt friluftsliv og gode naturoplevelser. Næste ansøgningsfrist er 1. marts.

Hvert år uddeler Friluftsrådet omkring 60 millioner kr. fra Tips- og Lottomidler til friluftsprojekter over hele landet. Puljen støtter både store og små projekter, som fremmer naturforståelse og friluftsliv. Der lægges vægt på, at aktiviteterne kommer mange mennesker til gode.

De mange tilskud gør det eksempelvis muligt for lokale ildsjæle og initiativrige foreninger at udføre diverse projekter, hvor der bl.a. lægges vægt på friluftsaktiviteter i nærmiljøet. Projekter kan spænde vidt, og initiativer, der inddrager frivilligt foreningsarbejde og samarbejde på tværs af foreninger og institutioner, har høj prioritet.

Mange sejlklubber og surfklubber arbejder allerede med gode projekter i en sådan ramme, som meget vel vil kunne støttes af Friluftsrådet.

Søg inden 1. marts

Man søger ved at udfylde ansøgningsskemaet på Friluftsrådets hjemmeside www.friluftsraadet.dk/tilskud. Her er også eksempler på, hvad andre har fået tilskud til og inspiration til nye projekter. Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2015. Hvis du har en god idé eller spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte Friluftsrådet på 33 79 00 79 (tryk 2) eller tips@friluftsraadet.dk.

Dansk Sejlunion er medlem af Friluftsrådet. Det er muligt at søge Friluftsrådet om tilskud til projekter tre gange årligt.