Dansk Sejlunion19. februar 2015 14:35 af Flemming Ø. Pedersen

Over 100 talentsejlere samles i Kaløvig

Foto: Mick Anderson

Kaløvig Bådelaugs Ice Cup og Dansk Sejlunions Tune Up forener sejlere fra fire lande til årets første jollestævne og træningssamling.

Sejlere fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland kommer ud på de vinterkolde bølger, når DS Tune Up og Ice Cup løber af stabelen i Kaløvig den 28 februar og 1 marts. I alt deltager over 100 sejlere i en lang række jolleklasser.

Ideen med Ice Cup er at afvikle en konkurrence tidligt på året, men med det særlige, at trænerne har lov til at færdes på banerne. Det giver trænerne mulighed for at hjælpe sejlerne – foruden at bringe øget fokus på sikkerhed, hvilket er ekstra vigtigt i en kold tid på året.

Samarbejde
”Vi har valgt at lægge vores Tune Up-træning sammen med Ice Camp både i 2014 og igen i år. Det gør vi, fordi vi ikke vil konkurrere med et klubarrangement at denne størrelse – det er langt bedre at samarbejde,” forklarer Jan Christiansen, talentudvikler i Dansk Sejlunion.

”For to år siden stod sejlerne i et dilemma med Ice Cup i Kaløvig den ene weekend og Tune Up i Skovshoved den næste. At deltage i begge var både dyrt og besværligt for sejlere og forældre – og det er ikke nogen god løsning,” siger han.

Derfor Tune Up og Ice Cup nu et blevet et fælles arrangement med Kaløvig Bådelaug som vært. Samtidig er Kraftcenter Øst/Hellerup Sejlklub fast vært ved en påskelejr, hviloket sikrer den geografiske balance.

Trænerfokus
I dette års Tune Up stiller Dansk Sejlunion og de tre centre – Talentcenter YF, KC Øst og KC Aarhus – med en række trænere:

Alberte Holm Lindberg (DS-træner for Laser)
Jonathan Bay (DS-træner for 49er og 49erFX-49)
Filip Hansen (Talentcenter YF, træner 29ere)
Christian Rasmussen (KC Øst, træner Laser, Europe, skiff)
Pierre Baad Jensen (29er Klassen, træner 29ere)
Jørgen Holm (KC Aarhus, træner Europe)
Finn ”Beton” Jensen (KC Aarhus, træner katamaran)
Allan Nørregaard (landsholdssejler, skal introducere ungdomsprojekt i katamaran)
Jan Christiansen (Talentudvikler, træner forskellige under Tune Up)

Blandt temaerne under Tune Up/Ice Cup er kapsejladstræning og mentale færdigheder som koncentration, fokus og spændingsregulering.

Mere fart i 29eren
Et særligt fokuspunkt for 29erne bliver at udbrede kendskabet til, hvordan man får båden til at sejle hurtigt.

”Vi har sammen med sejlerne lavet en setup-guide og en transition-guide, og vi vil rigtig gerne invitere klubtrænere med interesse i 29ere til at være med lørdag den 28 februar,” siger Jan Christiansen.

Programmet bliver, at man møder op lørdag kl. 9,00, hvor man får indsigt i at sætte bådene op – med alle de rigtige tal til alle vindstyrker. Herefter kommer man ud på vandet, hvor tingene skal afprøves i praksis. Efterfølgende bliver der fulgt op på erfaringerne.

Er du klubtræner – og interesseret i at deltage i 29er-arrangement lørdag (28.2.), skal du skrive eller ringe til Jan Christiansen, mail: jan.christiansen@sejlsport.dk eller tlf. 2127 0071.

Du kan stadig nå at tilmelde dig Ice Cup her