Dansk Sejlunion26. januar 2015 00:42 af Henrik Tang

Nye baneledere uddannet

I weekenden d. 24.-25. januar blev 28 baneledere uddannet på kurserne ”Baneleder 1” og ”Baneleder 2”. Kurserne blev afviklet i Dalum.

Stor kapsejladsaktivitet kræver officials

I Danmark er der årligt en meget stor kapsejladsaktivitet. Det spænder fra de små klubsejladser over distancesejladser og større stævner til de helt store internationale stævner som fx EM og VM. Med stor kapsejladsaktivitet i et ret omfattende spektrum har arrangørklubber et stort behov for kompetente kapsejladsledere, herunder baneledere.

Fra god hjælper til national baneleder

Dansk Sejlunion uddanner årligt kapsejladsledere som fx dommere og baneledere. Hvad angår baneledelse er der to niveauer. Det første skridt for at blive baneleder er at uddanne sig på ”Baneleder 1”. Her uddannes man til at være en god hjælper eller official til klubbens større eller mindre stævner. På ”Baneleder 1” opnår man også kompetencer til at kunne varetage egentlig baneledelse til mindre kapsejladser. Af emner på ”Baneleder 1” kan nævnes: kommunikation, vindmåling og vindpejling samt ’banespillet’, som giver en indsigt i de forskellige problemstillinger, der kan opstå under afvikling af kapsejlads. 

Næste skridt er ”Baneleder 2”, hvor man kommer endnu mere i dybden med kapsejlads og dermed bliver baneleder med et højere kompetenceniveau. For nogles vedkommende – efter nogen erfaring – kan det udmønte sig i at opnå en national banelederlicens, så man kan sidenhen kan komme i betragtning til at kunne være baneleder til større stævner som fx DM’er og TORM Grandprixer. På ”Baneleder 2” går man for alvor i dybden med kapsejladsledelse – bl.a. med fokus på de dokumenter, der danner rammer om enhver kapsejlads.

God stemning og relevante diskussioner

Stemningen blandt kursister og undervisere på weekendens kurser var god. Motiverede kursister stillede uddybende spørgsmål i relevante diskussioner, ligesom kursisterne gik til de mere konkrete øvelser med stor interesse, motivation og nysgerrighed.

På de mange spørgsmål inden for forskellige temaer fik kursisterne kompetente svar. Undervisningen på kurserne var forestået af nogle af Danmarks mest erfarne baneledere. På ”Baneleder 1” underviste Martin Frislev og Søren Badstue og på ”Baneleder 2” underviste Christian Lerche, Thomas Jørgensen og Andreas Kuchler.

Læs mere om Dansk Sejlunions uddannelser inden for kapsejlads ved at trykke på banneret til højre.

Baneleder 1 & 2, Dalum 2015