Dansk Sejlunion30. januar 2015 23:32 af Henrik Tang

Hvad siger klubbens unge sejlere?

Hvad er de unges motivation for at sejle i klubben? At holde en workshop for klubbens unge sejlere kan belyse spørgsmålet, så der kan sættes handling bag drømmene om et fedt og udviklende klubliv.

Hold en workshop i vinterhalvåret

Hvis man har en finger på pulsen og ved, hvad klubbens unge sejlere vil, har man et godt udgangspunkt for at udvikle et solidt ungdomsarbejde. Derfor er det oplagt at afvikle en workshop for klubbens unge sejlere i vinterhalvåret, så man kan sætte handling bag workshoppens output og være klar til sæsonstart.

At holde en workshop for klubbens unge sejlere giver en unik mulighed for at få en sparring med de unge, så man i klubben og ungdomsudvalget bliver mere bevidste om, hvad et attraktivt ungdomsmiljø vil sige.

Hvad kan en workshop tilføre?

En del klubber har gennem de seneste år afviklet workshops for klubbens unge sejlere. Erfaringerne viser - ikke overraskende - at klubben skal tilbyde tidssvarende former for sejlads. Sejlads med udfordringer og udvikling som fx hurtige joller, inspirerende kølbåde og surf er nogle af de aktiviteter, som interesserer mange unge. For nogle unge er kapsejlads af høj prioritet, mens sejlads for andre drejer sig mere om en livsstilsorienteret idræt. Ikke mindst er de sociale relationer essentielle – fx noget så banalt som at klubben skal være et sted, hvor de unge, udover at sejle, også kan ’hænge ud’.

Ovenstående er nogle af de inputs, Dansk Sejlunion har fået fra workshops for unge sejlere.

Hvordan holder klubben en workshop?

En workshop kan selvfølgelig afholdes på flere måder. Dansk Sejlunion tilbyder klubber at benytte sig af konceptet ”Workshop for unge sejlere”, der tager udgangspunkt i de unges sejleres egne erfaringer, visioner og kreativitet. Ved at afvikle en ”Workshop for unge sejlere” åbner man mulighed for at sætte ungdomssejlerne i centrum for klubbens aktiviteter, så de unges egne idéer om sejlsport bliver tænkt ind i klubbens tilbud.

Hvis man i klubben vil afvikle en workshop ud fra Dansk Sejlunions koncept, kan man henvende sig til Dansk Sejlunions klubkonsulenter. Dansk Sejlunion sender materialet til workshoppen gratis, og det kræver ikke andet end en facilitator fra klubben at gennemføre workshoppen.

At afvikle en ”Workshop for unge sejlere” er en oplagt vinteraktivitet. De unge sejlere holder kontakten ved lige, og i klubarbejdet bliver man godt rustet til en sæsonstart ud fra de unge sejleres egne ønsker i sejlsporten.

Læs mere om konceptet ”Workshop for unge sejlere” ved at klikke på banneret herunder.