Dansk Sejlunion15. januar 2015 10:28 af

De unge tager føringen i Nordøstjysk Kreds

Unge frivillige og trænere fra Nordøstjysk Kreds tager aktiv del i udviklingen af tilbud og sejlsporten i deres klubber.

Unge træneres deltagelse i Dansk Sejlunions klubkonference blev startskuddet til nyt samarbejde og nye aktiviteter i Nordøstjysk Kreds.

Her beretter Nordøstjysk Kreds formand Kirsten Rambøl om, hvordan kredsen aktiverer de unge i kredsarbejdet:

Bestyrelsen i Nordøstjysk Kreds ville have så mange unge sejlere med til Klubkonferencen i november som muligt.

Bestyrelsen gav sig til at ringe rundt til alle klubber i kredsen der havde ungdomsarbejde. Tilbuddet lød på, at havde klubben en ung træner eller flere der ville deltage i Klubkonferencen, så betalte kredsen. Det var ikke den store udskrivning, da Dansk Sejlunion havde sat en meget overkommelig ungdomspris. Resultatet blev at ni unge fra fem klubber deltog fra Nordøstjysk Kreds.

Nu kredsen havde betalt, var det naturligt at alle fra Nordøstjysk Kreds mødtes både før og flere gange under konferencen. Der var aftalt mødetider og steder, hvilket viste sig at være en rigtig god ide. De unge fra kredsen fandt sammen, opbyggede netværk og havde tryghed i deres gruppe i den store og pulserende mængde. Der blev oprettet en Facebook-gruppe, som alle deltagere hurtigt var medlem af. Det blev aftalt, at man skulle oprette samarbejde og at Facebook-gruppen var et værktøj til både hygge og sejlplanlægning.

Inden vi sagde på gensyn i Vingsted var det også aftalt, at kredsbestyrelsen skulle arrangerer en mini weekend hvor videre samarbejde kunne afklares.

Mini weekenden, et døgn fra fredag til lørdag, der blev afholdt først i det nye år på en campingplads. Det var vigtigt at give de unge ro til at tænke ideer på plads. Der kom ti unge fra frem sejlklubber til miniweekenden. Gruppen var blevet udvidet med nogen stykker i den mellemliggende tid, da de unge havde snakket med andre i deres klub der så også gerne ville give en hånd i arbejdet. Nu var "optagelseskriteriet" for gruppen ændret til unge trænere og unge der vil gøre noget for sejlsport i klub og kreds.
Det blev en meget god og meget aktiv weekend, hvor meget blev diskuteret, ønsket, aftalt og planlagt og hvor gruppen hyggede sig og byggede netværket stærkere.

Der blev snakket om emner som: hvordan kan unge trænere støtte hinanden?, udfordringer i klubberne, udfordringer når der kun er en træner og de nye har brug for meget hjælp, når sejlerfaringen er meget forskellig og der er få sejlere, ønske om mere struktureret træning, sejlerflugt i sommerferien og om vinteren samt nabohjælp på trænersiden.

Der var ønsker om fælles vinterarrangement, kredsarrangementer for at opbygge netværk så sejlere ikke dropper ud af sejlsport ved flytning, der var ønske om mere PR for sejlsport, men også erkendelse af at den bedste PR er den der går fra mund til mund.

Viden om gode ting i klubberne blev delt: leg på vandet også med træk på ting efter speedbåd, andre vandaktiviteter end sejlads, sjov fra kranen ud over vand, sejltur med overnatning, gode trænere, vintersvømning, gode "hjælpeforældre", kajakker som også forældre bruger, stor by (stort rekruteringsoplag), godt trænerteam - der kan støtte hinanden, nok trænere - så det er muligt at få "fri", træning der er godt struktureret og gode sommercamps hvor forældrene har "aften- og nattevagten".
Der var bred enighed om, at man skulle slutte op om de arrangementer der kørte godt og ikke nødvendigvis opfinde nyt. Kredsen skal hjælpe med at udbrede kendskab til de arrangementer der blev holdt i klubberne, klubberne opfordres til at åbne deres arrangementer for sejlere uden for egen klub og trænere skal hjælper hinanden med at sprede informationer til egne sejlere og opfordre til deltagelse og også hjælpe med praktisk afvikling. Det var naturligt at efterlyse og tilbyde hjælp på Facebook-gruppen.

Plads til alle
Der blev brainstormet om ønsker for fællesarrangementer: Her var overskrifterne at alle skulle med, både nye og erfarne og alle jolletyper, det måtte gerne være nemt = taskesejlads, hvor det kunne lade sig gøre, det skulle være tilladt at hjælpe i begynder kapsejlads, hvor der var behov, også bare for at gøre felt mere lige (hjælpe op til de andre), der måtte meget gerne være overnatning og fællesspisning, nøgleordet skulle være fleksibilitet og at alle havde det sjovt og rart, både sejlere og arrangører.

Der blev udtalt ønske om: sommercamp, julesejlads med pynt, vintertræningssamlinger med taskesejlads og i egen jolle. Det var tydeligt at både sjov, sejlads og stævner var på dagsordnen. Der var stor respekt for at passe på det der fungerer, det tager lang tid at bygge velfungerende arrangementer op.

Mere konkret blev det aftalt, at man skulle arbejde på at så mange som muligt af kredsens unge skulle mødes i juni til et arrangement ved Palmestranden ved Frederikshavn. Her skulle være sjov og leg på land og vand, mulighed for taske sejlads, hygge og fællesgrill og overnatning, men også lidt "sidemandstræning" (også trænere ville sejle) og endelig lidt blid, enkel, forkortet kapsejlads.

I august vil de unge lave et stævne der kan rumme unge i alle aldre, erfarings niveauer og jolletyper. Der er nu også her tale om hygge, sjov, aktivitetstrailer fra Dansk Sejlunion, fællesspisning og overnatning.
Opgaverne er fordelt mellem de unge og alle tager del.

Ungdomsarbejdet skal tilbydes i hele kredsen
Men de unge stopper ikke op ved det netværk der er opbygget nu.
Det er vigtigt, at alle klubber med ungdomsarbejde kommer med i samarbejdet. Derfor bliver de sidste klubber besøgt i løbet af foråret. De unge har delt, de ikke tilstedeværende klubber i mellem sig, kredsbestyrelsen kontakter klubberne om besøgsaftale og tager med ud på klubbesøg som meget gerne må ligge efter en af de første træningsaftner, så sejlere kan deltage. Der er ikke unge trænere i mange af de klubber der ikke var repræsenteret.

Endelig var der unge der aftalte tættere samarbejde om ungdomsarbejde mellem deres sejlklubber.

Det var fantastisk at opleve de unges gå på mod. Der var masser af liv og gnist og lyst til at dele sejlerglæden med flere. Med sådan nogen dejlige unge mennesker ser fremtiden lys ud for dansk sejlsport!

Læs mere om arbejdet i Nordøstjysk Kreds på sejlsport-nord.dk