Dansk Sejlunion6. januar 2015 12:23 af Flemming Ø. Pedersen

Biocidholdig bundmaling tilladt frem til 2018

Fritidsbåde kan også de næste tre år benytte biocidholdig bundmaling, fremgår det af en ny bekendtgørelse fra Miljøministeriet.

Det er nu definitivt bekræftet, at bådejere har lov til at benytte biocidholdig bundmaling i yderligere tre år.

I en ny bekendtgørelse, som miljøminister Kirsten Brosbøl (S) underskrev kort før jul fremgår det af paragraf 5, at ”import, salg og anvendelse til fritidsbåde af biocidholdig bundmaling, der frigiver stoffer, der opfylder betingelserne for klassificering for miljøpåvirkninger med risikosætning R53 kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet alene eller i kombination med andre risikosætninger, der vedrører fare for vandmiljøet, er forbudt fra den 1. januar 2018.”

Hjælpende hånd til bådejerne
Det er datoen, 1. januar 2018, der er afgørende i denne sammenhæng. I den hidtil gældende bekendtgørelse var 1. januar 2015 skæringsdato for, hvornår forbuddet mod brug af biocidholdige bundmalinger ville træde i kraft.

”Bekendtgørelsen er en hjælpende hånd til bådejerne, alt i mens vi stadig venter på, at EU får fastlagt en fælleseuropæisk vurdering af de biocidaktive stoffer i bundmalinger. Jeg håber ikke, det igen om tre år bliver nødvendigt at forlænge undtagelsen yderligere,” siger Steen Wintlev, sejladschef i Dansk Sejlunion. 

Se den ny bekendtgørelse fra Miljøministeriet