Dansk Sejlunion5. november 2014 17:42 af Flemming Ø. Pedersen

Ny klarhed om forsikring i havne

Ændret forsikringsklausul fastslår, at sejlklubber med havnedrift er ansvarsdækket gennem Idrættens Forsikringer.

Alle medlemsklubber i Dansk Sejlunion er omfattet af Idrættens Forsikringer, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har tegnet i Tryg Forsikring. 

Ordningen omfatter bl.a. ansvarsforsikringer, og her har der indtil nu været nogle uklare formuleringer i en forsikringsklausul med betydning for de sejlklubber, der har ejerskab eller er driftsherrer i havne. Konkret handlet det om en klausul, der undtager havnedrift fra forsikringsdækning – hvilket potentielt kunne bringe sejlklubber i klemme.

Tryg har lyttet
Dansk Sejlunion og DIF har forelagt problemet for Tryg Forsikring, og det har nu ført til, at Tryg har omformuleret forsikringsklausulen, så det nu står klart, at undtagelsen omkring havnedrift ikke omfatter idrætsforeninger.

Helt præcist er den ændrede formulering i Klausul 0008 Havnedrift:

”Sikredes ansvar i forbindelse med havnedrift (lystbådehavn) er omfattet i det omfang, som havnearealet knytter sig til en idrætsforening/sportsklub. Ansvaret for havnens øvrige aktiviteter er således ikke omfattet af nærværende udvidelse.”

Væsentligt, at tvivl er fjernet
Med den nye formulering står det klart, at sejlklubber, der ejer eller drifter havne, er dækket af ansvarsforsikringen i forhold til skader over for tredjepart.

Et typisk eksempel kunne være i forbindelse med betjening af havnens kran, forklarer Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev.

”Hvis klubben udpeger en person til at betjene kranen – og der så sker en ansvarspådragende skade på inventar, byggeri eller personer – så er kranføreren dækket af Idrættens Forsikringer. Det er meget væsentligt, at dette nu er fastslået på en måde, så der ikke længere er tvivl,” siger han.

Ved det nævnte eksempel skal det pointeres, at dækningen gælder skader på alt – bortset fra den genstand, som kranen løfter. Ved bådløft er det normalt bådens kaskoforsikring, som dækker skader på båden. Ønsker klubben en dækning af løftede genstande, så skal der tegnes en supplerende forsikring.

Også arbejdsskadedækning
Foruden ansvarsforsikringen indeholder Idrættens Forsikringer også en arbejdsskadeforsikring for alle  personer, der er tilknyttet klubben – både de frivillige og de aflønnede, sidstnævnte kan fx være en havnefoged, en træner eller administrativt personale.

”Vi ved, at en del klubber tegner særskilte arbejdsskadeforsikringer for deres personale. Men det er der ingen grund til, hvis klubben er medlem af Dansk Sejlunion,” fastslår Steen Wintlev, der generelt opfordrer klubberne til at gå deres forsikringer efter i sømmene en gang i mellem. Der kan være penge at spare.

Både lønnede og frivillige er dækket
”Der er mange derude, der gerne vil sælge forsikringer – og forvent ikke, at sælgerne ser bort fra de steder, hvor klubben har en mulig dobbeltdækning,” siger han.   

Definition på, om personale er omfattet af arbejdsskadedækningen i Idrættens Forsikringer er enkel og ligetil. Er det klubben, der ansætter og afskediger, så er den ansatte omfattet af arbejdsskadeforsikringen – uanset om vedkommende er aflønnet eller tilknyttet som frivillig.