Dansk Sejlunion20. november 2014 10:59 af Flemming Ø. Pedersen

Et skridt tættere på forlænget brug af bundmaling

Uden yderligere bemærkninger har miljøministeren sendt ny bekendtgørelse om bundmaling i høring.

Miljøstyrelsens udkast til ny bekendtgørelse om bundmaling har været omkring miljøminister Kirsten Brosbøls (S) bord. Uden yderligere bemærkninger til indholdet har ministeren nu sendt bekendtgørelsen i høring med svarfrist den 5. december.

Bekendtgørelsen indeholder en ny treårig dispensation – frem til 1. januar 2018 – fra det ellers gældende forbud mod brug af biocidholdige bundmalinger.  

”Det er foreløbigt en god nyhed for bådejerne, men vi må stadig afvente høringsfasen, før vi har en endelig afklaring i sagen,” siger Steen Wintlev, sejladschef i Dansk Sejlunion.

Venter på EU
Hvis ikke høringsfasen giver anledning til yderligere behandling, vil den ny bekendtgørelse efter alt at dømme blive publiceret i Statstidende den 12. december – og dermed være klar til ikrafttræden den 1. januar 2015.

Baggrunden for endnu en gang at dispensere fra forbuddet er, at EU inden for de kommende tre år ventes at have gennemført en længe ventet vurdering af de biocidaktivestoffer i bundmalinger.  

Sideløbende med lovgivningsarbejdet foregår der en række lovende udviklingprojekter med ikke-biocidholdige bundmalinger. De nye produkter kan komme i spil, når EU er klar til at implementere biocidforordningen.