Dansk Sejlunion9. september 2014 13:10 af Dansk Sejlunion

Klubber dækkes automatisk af netbanks-forsikring

Flemming Ø. Pedersen
Foto: Flemming Ø. Pedersen

Klubber i Dansk Sejlunion har nu også dækket deres netbank ind under de kollektive forsikringer. Ligeledes lancerer Dansk Sejlunions forsikringstilbud til klubber.

DIF og DGI har forlænget samarbejdet med Tryg om de fem kollektive forsikringer, der blandt andet omfatter en ansvarsforsikring, en arbejdsskadeforsikring og en idrætsrejseforsikring. Forlængelsen af aftalen gælder frem til 2019.

Klubber i Dansk Sejlunion er automatisk dækket af de kollektive forsikringer - Idrættens Forsikringer. Læs mere om dækningen her.

Netbank er dækket ind
Den kollektive ansvarsforsikring omfatter nu også netbankdækning, der kan bruges i tilfælde, hvor en forening udsættes for hacking via netbank. Det er nyt og har været efterspurgt af kasserere i flere foreninger. Netbankordningen gælder fra 1. januar 2015.

Klubbens øvrige forsikringsbehov
Udover de kollektive forsikringer har sejlklubber ofte behov for forsikring af klubhuse, indbo og klubbåde. Dansk Sejlunion har i samarbejde med First og ForsikringsMæglerGruppen et tilbud om forsikringer der netop dækker klubbens behov. Vores mål er at sikre den rette dækning og at undgå dobbelt forsikring og unødige forsikringer.

Møder om Dansk Sejlunion klubforsikring
Den 1. september lanceredes "Dansk Sejlunion Klubforsikring" på et møde i Lynetten. Onsdag (10. sept.) og torsdag (11. sept.), begge dage kl. 19, bliver tilbuddet ligeledes præsenteret i henholdsvis Horsens Sejlklub og  Skive Sejlklub.

Har du spørgsmål og klubforsikring kan du læse mere på sejlsport.dk/klubforsikring eller  kontakte Sejladschef Steen Wintlev, swj@sejlsport.dk