Dansk Sejlunion15. august 2014 12:44 af Flemming Ø. Pedersen

Tilmelding til Sejlsportsligaen 2015

Klubber, der ønsker at deltage i Sejlsportsligaen 2015, kan tilmelde sig kvalifikationsstævnet, der finder sted i oktober. Frist for tilmelding er 1. september.

Når Sejlsportsligaen afslutter sæsonens fjerde og sidste stævne den 7. september, så rykker de fem nederst placerede klubber ud af ligaen.

Hvilke klubber skal afløse dem i ligasæsonen 2015?

Det bliver afgjort ved et kvalifikationsstævne i anden halvdel af oktober. De nærmere detaljer for tid, sted bliver fastlagt primo september. Sejladserne afvikles i ligaens seks J/70-både – sejladsformatet afhænger af deltagerantal.

Dansk Sejlunion inviterer alle interesserede medlemsklubber, som gerne vil prøve kræfter med Sejlsportsligaen, til at deltage i kvalifikationsstævnet.

Tilmelding via email
For at deltage i kvalifikationsstævnet skal klubben senest 1. september 2014 tilmelde sig via en email til Sejlsportsligaens projektleder, Peter Wolsing, peter@sejlsport.dk.

Samtidig skal klubben senest 1. september 2014 betale et deltagergebyr på 1.000 kr.

Beløbet dækker omkostninger ved afvikling af kvalifikationsstævnet.
Beløbet indbetales til Dansk Sejlunions bankkonto:

Danske Bank: 4440 – 453 521 1000 (Anfør: klubbens navn og ”ligakval”)

Klubben er tilmeldt kvalifikationsstævnet, når indbetalingen er registreret, og klubben samtidig har modtaget en bekræftende email fra Peter Wolsing.

Praktik mv.
De fem bedst placerede klubber ved kvalifikationsstævnet deltager i Sejlsportsligaen 2015.

Sker der frafald blandt de 18 ligaklubber (13 nuværende + 5 oprykkere), bliver de ledige pladser tilbudt klubber efter deres placering ved kvalifikationsstævnet. Det vil sige placeringer fra og med nummer 6 og derefter.

Alle medlemsklubber i Dansk Sejlunion har mulighed for at deltage i stævnet – de nuværende ligaklubber undtaget.

Dansk Sejlunion forventer at afholde stævnet i løbet af en enkelt dag. I tilfælde af stor søgning kan det blive nødvendigt at udvide, ligesom også vejrforhold kan forlænge stævnet.

Økonomi
Vær opmærksom på, at hvis klubben kvalificerer sig til Sejlsportsligaen, skal klubben før sæsonstart 2015 betale et startgebyr.

I 2014 var startgebyret på 10.000 kr. pr. klub. Gebyret for 2015 bliver formentlig på samme niveau.

Kontakt
For nærmere oplysninger om kvalifikationsstævnet og Sejlsportsligaen, kontakt projektleder Peter Wolsing, peter@sejlsport.dk, tlf. 2116 7400.