Dansk Sejlunion2. juni 2014 18:57 af Henrik Tang

Succesfuldt TORM Grandprix

Mogens Hansen
Foto: Mogens Hansen

I weekenden d. 29. maj til 1. juni afviklede Vallensbæk Sejlklub TORM Ungdoms Granprix med udfordrende forhold for ca. 100 sejlere.

Udfordrende sejladser

Til TORM Ungdoms Grandprix faldt sejladserne som perler på en snor i meget forskellige og omskiftelige forhold. Fredagen bød på hård vind, lørdagen på mellemluft og søndagen på svag vind, så der var forhold for enhver smag og med flere læringsaspekter for de knap 100 deltagende sejlere.

Baneleder Søren Badstue fortæller: ”Der blev delt en del gule flag ud både lørdag og søndag, hvor der var en del pump og vrik under starterne. Og der var også en del rulning på lænsebenene. Mange af sejlerne spurgte ind til protestkomitéen om baggrunden for tildelingen af gule flag, hvilket jeg ser som positivt, fordi det viser sejlernes nysgerrighed og villighed til at lære af fejl. I det hele taget var specielt lørdagen enormt udfordrende for sejlerne, for der var store vindspring, så her fik sejlerne virkelig afprøvet deres taktiske og strategiske evner”, slutter baneleder Søren Badstue, der ved siden af rollen som baneleder har været med til at arrangere stævnet. 

Frivillighed udvikler klublivet

Ved siden af det sportsligt godt afviklede TORM Grandprix, er stævnet et betydningsfuldt led i at udvikle klublivet i Vallensbæk Sejlklub, fortæller ungdomsleder og næstformand, Søren Christiansen:

”Den samlende effekt af TORM Grandprix’et er klart et aktiv for klubben. Både at vi som klub kan profilere os på stævnet, men også dét at kunne skabe en sjov aktivitet på tværs i klubben.

Hos os fokuserer vi meget på det gode stævne i form af forberedelse og at aktivere rigtig mange mennesker i klubben. Alt skal klappe fra A til Z, så hele den teamånd, der er omkring at lave stævnet gør, at det er sjovt for alle at være med til at arrangere og afvikle. Vi var 53 involverede til at afvikle stævnet, hvor mange var med alle tre dage, og hvor en del også var med under forberedelserne af stævnets praktiske del om torsdagen. Til den lange planlægning har vi været 7 nøglepersoner for at få stævnet op at køre.

Det tilfører klublivet rigtig meget at arrangere så stort et stævne. I Vallensbæk har vi tradition for at lave mange kapsejladser, og til afviklingen af TORM-stævnet har vi gjort meget ud af at få nye frivillige kræfter med. Det giver et sammenhold og en naturlig måde at få involveret nye frivillige, fordi der er en konkret aktivitet, hvor man gør en konkret forskel. De mange frivillige er engageret i klubben på vidt forskellige måder. Nogle er relateret til ungdom, herunder forældre og trænere, men der er også mange frivillige fra tursejlerudvalg, sejlerskoleudvalg, regattaudvalg, bestyrelse osv. Faktisk har havnebestyrelsen også været inde over og har koordineret logistik, sørget for at få ryddet både væk for at gøre plads til teltplads og andet.

Til slut vil jeg gerne rose de super kompetente dommere og baneledere og ikke mindst også Brøndby Strands Sejlklub, der har været med i stævneudvalget og har budt flot ind med mandskab og materiel og et par følgebåde. Og også en tak til Roskilde Sejlklub, der bød ind med mandskab og en ekstra RIB. Det har stor værdi med samarbejdet på tværs af klubber – noget vi generelt er gode til i Køge Bugt Kredsen”, slutter Søren Christiansen.

Resultater og gallerier

Se resultater fra TORM Ungdoms Grandprix.

Se store gallerier
Galleri 1, Foto: Steen Roar Hillebrecht.
Galleri 2, Foto: Mogens Hansen.