Dansk Sejlunion30. juni 2014 09:17 af

Farvandsafmærkning justeres i Bøgestrømmen

Ønsker man lokalt at opretholde farvandsafmærkninger i Bøgestrømmen skal Søfartsstyrelsen kontaktes.

Flere og flere farvandsafmærkninger fjernes, da Søfartsstyrelsens primært ønsker at opretholde farvandsafmærkninger, hvor der sejles kommerciel sejlads.

Dansk Sejlunion har arbejdet for at farvandsafmærkningerne i Bøgestrømmen opretholdes. Dette er lykkes, at sikre farvandsafmærkningerne, der dog fra Sandhage i øst til området omkring Kirkegrund i vest, vil blive justeret i forhold til gennemsejlingsdybde på 2 meter.

Læs også information i SEJLER 3.2014 her...
 
Dette vil betyde, at en del af afmærkningen nedlægges, og andre justeres i forhold til 2 meterkurven i søkortet. Blandt andet i den vestlige del af Bøgestrømmen ses afmærkningen på nuværende tidspunkt at afmærke til større dybder end 2 meter.

Ansøgning om ekstra afmærkning
Er der et lokalt behov for at opretholde denne afmærkning, kan der til Søfartsstyrelsen indsendes ansøgning om eventuel vederlagsfri brugsret til denne afmærkning.
 
For overblik over ændringerne er der lavet 10 kortudsnit, nummereret fra 1 til 10, der viser strækningen fra øst mod vest med skitsering af de forskellige nedlæggelser og justeringer. Kortudsnittene kan ses i galleriet nederst i artiklen – klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Justeringerne er ligeledes noteret i dette regneark, som viser den samlede oversigt over  afmærkningen for strækningen.
 
Da Søfartsstyrelsen forventer at gennemføre ændringerne inden sejlersæsonen 2015, skal de have modtaget eventuelle spørgsmål og bemærkninger inden 15. september 2014. Henvendelse kan stiles til Peter Dam, PED@dma.dk eller Anders V. Kristensen, AVK@dma.dk.

Farvandsafmærkning i Bøgestrømmen