Dansk Sejlunion17. maj 2014 10:23 af Henrik Tang

75 windsurfing instruktører uddannet

Stor søgning til Dansk Sejlunions instruktørkurser understreger et stærkt engagement i klubberne

Efterspørgslen på windsurf instruktør kurser er steget markant gennem de seneste år. I 2014 er der uddannet et rekordstort antal windsurfing instruktører. Hele 75 instruktører har fulgt Dansk Sejlunions Windsurf Instruktør kurser i denne kursussæson – en udvikling, der understreger, at klubberne er opmærksomme på, at kompetente instruktører giver mærkbar effekt på kvaliteten af klubbens aktiviteter for begyndere og sejlere på videregående niveau.

Fokus på pædagogik og færdigheder

Erfaringen i mange klubber viser, at uddannede instruktører og anvendelsen af Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole er nogle af nøglerne til medlemsfremgang. Dét at kompetente instruktører kan synliggøre færdigheder i en hensigtsmæssig rækkefølge, og med strukturerede træningsredskaber dels kan opsætte relevante øvelser til sejlernes aktuelle niveau og dels tilmed kan synliggøre vejen til og mulighederne i de næste niveauer, er en gulerod for begyndere og sejlere på videregående niveau.

På Dansk Sejlunions instruktørkurser lægges der vægt på instruktørens pædagogiske kompetencer og evne til at vælge de rette øvelser til sejlernes niveau ved hjælp af træningsredskaber som f.eks. Sejladshjulet, fem grundelementer til optimering af tekniske færdigheder og brugen af Diplomsejlerskolen.

I weekenden d. 17.-18. maj bliver endnu et hold windsurf instruktører uddannet til at varetage træning i grundlæggende windsurfing på klubniveau.

Se mere om Dansk Sejlunion instruktør- og træneruddannelse ved at klikke på banneret herunder.