Dansk Sejlunion14. april 2014 10:12 af Flemming Ø. Pedersen

Tilbud om ORCi-måling i Danmark

Mick Anderson/SAILINGPIX.DK
Foto: Mick Anderson/SAILINGPIX.DK

Den 24.-25. maj kan du få målt din båd efter ORCi. Det foregår i Bogense på Fyn.

Ligesom i 2013 har Dansk Sejlunion også i år et tilbud om ORCi-måling. Det foregår i Bogense den 24. og 25. maj – med mulighed for at forlænge perioden, hvis vejret eller stor efterspørgsel kræver det.

Tilbuddet omfatter måling af stabilitet, flydemåling og udstedelse af ORCi-målebrev, gyldigt i 2014. Der tages udgangspunkt i, at båden er skrogmålt. Er det ikke tilfældet, skal den have foretaget en særskilt, elektronisk skrogmåling (prisen individuel og oplyses ved henvendelse).

Prisen for ORCi-målingen er 4800 kr., hvilket inkluderer stabilitets- og flydemåling samt førstegangsudstedelse af ORCi målebrev.

Prisen tager udgangspunkt i, at mindst fem både skal måles inden for den afsatte tidsramme. Kommer der flere både, kan prisen blive lavere.

Det er en forudsætning, at det er tørvejr, og at der ingen eller meget lidt vind er, da det ellers ikke er muligt at foretage en stabilitets- og flydemåling.

Din tilmelding til ORCi-måling skal indeholde:

  • Bådtype
  • Sejlnummer
  • Byggeår
  • Ejers navn og kontaktoplysninger


Tilmelding på e-mail senest den 7. maj til Mikael Jeremiassen, konsulent i Dansk Sejlunion.

Praktiske oplysninger
Båden skal i hele måleperioden være bemandet med mindst én person, der kan tage ansvar for båden og håndteringen af den under forløbet.

Båden skal ved ankomst være i målekondition, se "Afsnit E - Stability". Det vil i princippet sige, at hvis du vender din båd på hovedet, så skal alt det, der falder ud, fjernes inden måling.

Sejlene kan måles i den klub, hvor båden er hjemhørende – eller af en sejlmager. Se "Afsnit G - Sails".

Riggen skal vejes separat. Helt præcist den stående rig UDEN fald, hal, reb. mv., se "Afsnit F - Rig".

Endelign skal propellen måles, se "Afsnit D - Propeller".

Måling og vejning af rig og propel kan foretages af den lokale DH-klubmåler.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så send en e-mail til Mikael Jeremiassen.