Dansk Sejlunion2. april 2014 09:50 af Flemming Ø. Pedersen

Årets TORM Ungdomsleder er fra Kaløvig

TORM Fondens direktør Jens Bjergmose motiverer valget af Michael Vogelius (th) som modtager af TORM Ungdomslederprisen 2013. Foto: Dansk Sejlunion

Michael Vogelius, Kaløvig Bådelaug, er modtager af TORM Ungdomslederprisen 2013. Alsidige sejladstilbud og markant voksende medlemstal i klubben begrunder valget.

”Michael forstår på sin arbejdsomme og stille måde at få klubben til at blomstre, så ALT på den ene eller anden måde løses i mindelighed. Det er godt gået i en sport, hvor forældreengagement har en afgørende betydning. Michael er kendetegnet ved altid at tage sejlerens stemme, så ungdomssejlernes interesser fremmes.”

Sådan lyder en del af begrundelsen bag valget af Michael Vogelius fra Kaløvig Bådelaug som modtager af TORM Ungdomslederprisen 2013.

Prisen, der foruden hæder er på 20.000 kroner, blev overrakt af TORM Fondens direktør Jens Bjergmose i forbindelse med Dansk Sejlunions generalforsamling.  

Har udviklet klubbens tilbud
I motivationen bag prisen fremgår videre:

”Michael har stået i spidsen for – i samarbejde med øvrige frivillige i klubben – at udvikle klubbens tilbud til fordel for det markant stigende medlemstal, som sejlklubben har oplevet i 2013. Michael har formået at inkludere både børn og voksne i klublivet, ligesom han har formået at fange både nye sejlere og samtidig tilgodese sejlere i de olympiske klasser.”

Det er TORM Fonden og Dansk Sejlunion, som i samarbejde finder prismodtageren på baggrund af indstilinger fra klubberne. Ved valget af Michael Vogelius har priskomiteen lagt særlig vægt på at Michael:

  • evner at rumme den mangfoldighed og alsidighed, som er helt central for at implementere ATK, og at klubben dermed er et forbillede for andre klubber.
  • formår at få mange frivillige med forskellig tilgang til sejlsport til at arbejde sammen om at skabe et attraktivt klubliv.
  • karakteriseres som en person, der altid tager sejlernes stemme.
  • lægger vægt på det sociale. Klubben skal være et rart sted for alle – lige fra begynderoptimist til elitesejler.
  • oprindelig har sine rødder uden for sejlsporten – og alligevel formår at være en samlende kraft, der tilfører sejlsporten en masse godt. Det er en historie, der kan tjene som forbillede for andre klubber, som er i tvivl om, hvordan de kan få glæde af deres ressourcepersoner.

Mere om prismodtageren
Modsat mange andre i sejlsporten er Michael Vogelius ikke en mand, der har fået sejlads podet ind fra barnsben. Han vidste intet om sejlsport, da han for seks-syv år siden kom til Kaløvig Bådelaug med sin søn, der skulle lære at sejle.

Til gengæld stod det hurtigt klart, at han med erfaring fra basketball vidste en masse om at drive forening. Læg dertil en ydmyg tilgang og en ukuelig energi.

De, der ikke kommer til Kaløvig for at sejle, kommer i stedet for at nyde Michaels kulinariske specialiteter. Det er nemlig også Michael, der ofte laver mad til 50-100 sejlere på kæmpegrillen eller serverer helstegt oksefilet med alskens tilbehør for sejlerne.