Dansk Sejlunion30. marts 2014 19:00 af Flemming Ø. Pedersen

Tak til to afgående bestyrelsesmedlemmer

Jens Erik Hansen (midten) og Jesper Baungaard (th) modtager blomster som tak deres tjeneste i bestyrelsen, hvor de begge blev valgt ind i 2010. Foto: Flemming Ø. Pedersen/Dansk Sejlunion

Stående klapsalver fra salen, da Jens Erik Hansen og Jesper Baungaard takkede af fra Dansk Sejlunions bestyrelse.

Nye ansigter i bestyrelsen er ensbetydende med, at andre takker af.

Næstformand Jens Erik Hansen (Aarhus Sejlklub) og Jesper Baungaard (Aabenraa Sejlclub) blev begge indvalgt i Dansk Sejlunions bestyrelse i 2010. Efter to valgperioder havde de begge for længst meddelt, at de ikke ønskede genvalg denne gang.

Generalforsamlingen i Horsens blev således deres sidste optræden som medlemmer af Dansk Sejlunions bestyrelse.

Formand Hans Natorp rettede en varm tak til de to for indsatsen gennem fire år - og salen kvitterede med stående ovationer.