Dansk Sejlunion11. marts 2014 13:05 af Flemming Ø. Pedersen

Se Årsberetning og regnskab for 2013

Forsiden af Dansk Sejlunions Årsberetning 2013.

Dansk Sejlunion præsenterer her sin Årsrapport for 2013. Se også Årsberetningen med overblik over alle Dansk Sejlunions aktiviteter i 2013

Dansk Sejlunions bestyrelse var samlet mandag den 10. marts for at få præsenteret og dernæst underskrive årsrapporten for 2013.

Som tidligere publiceret her på sejlsport.dk, så viser Dansk Sejlunions resultat for 2013 et overskud på 868.000 kr.

Se Dansk Sejlunions Årsrapport for 2013

Dansk Sejlunions Årsberetning for 2013 indeholder en samlet skriftlig regørelse for udvikling og aktiviteter inden for alle sejlunionens områder, herunder tursejlads, elite og talent samt sejlads for børn og unge. 

Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, fremlægger sin formandsberetning, som den vil blive præsenteret på Dansk Sejlunions generalforsamling 2014 - lørdag den 29. marts i Horsens.

Dansk Sejlunions generalsekretrær Mads Kolte-Olsen regegør for den organisatoriske og strategiske udvikling i Dansk Sejlunions sekretariat.

Se Dansk Sejlunions Årsberetning for 2013