Dansk Sejlunion27. marts 2014 14:37 af Flemming Ø. Pedersen

Havne udeladt af stormflodsaftale

"Bodil" ødelagde for ti mio. kr. i Gilleleje Havn. Dele af havnen vil være afspærret lang tid frem - det kommer til at koste byen turistindtægter den kommende sommer.

”Dybt skuffende,” siger direktør Jesper Højenvang fra FLID om stormflodsaftalen. Aftalen rummer ingen hjælp til de havne, der sidder tilbage med millionregninger efter ”Bodil”.

”Det er dybt skuffende, at havnene er udeladt fra stormflodsaftalen. Konsekvensen er, at nogle få havne nu sidder tilbage med millionregninger, alene fordi Folketinget på et urimeligt grundlag har frataget dem retten til at søge erstatning.”

Det siger Jesper Højenvang, direktør i Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) som reaktion på den stormflodsaftale, som Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen fremlagde onsdag.

En række sjællandske lystbådehavne fik ødelagt havneanlæg for til sammen cirka 28 mio. kr., da Bodil hærgede landet 5.-6. december sidste år. Tidligere blev stormflodsskader dækket via stormflodsordningen, men den adgang blev frataget havnene med en lovændring, der trådte i kraft i 2012.

Lokal omsætning på spil
”Regeringen lukker øjnene for, at lystbådehavne er lokale attraktioner, der skaber arbejdspladser og lokal omsætning. Havnene tiltrækker turister i tusindtal. De er udflugtsmål for familier, børnehaver og pensionistforeninger,” siger Jesper Højenvang og uddyber:

”Erhvervs- og Vækstministeren har for kort tid siden lanceret en plan for udvikling af turismen i Danmark. I planen er kystturisme fremhævet som et vigtigt aktiv. Som jeg ser det, er der en gabende kløft mellem regeringens visioner og den reelle politik.”

FLID
Siden december har FLID søgt dialog med politikere tæt på sagen. Både Venstre og De Konservative viste fra begyndelsen forståelse for lystbådehavnenes situation. Således stillede den konservative erhvervsordfører Brian Mikkelsen to §20-spørgsmål til ministeren om sagen.

”Vi har vished for, at havnenes situation har været på bordet under forhandlingerne. Vi ved også, at vores argumenter er blevet præsenteret for ministeren. I dag må vi så konstatere, at der er indgået en aftale, der ikke rummer nogen kompensation til havnene,” siger Jesper Højenvang, der onsdag var i kontakt med en af de centrale forhandlere.

På grund af den indgåede aftale, der tæller alle Folketingets partier, er der en høj grad af tavshed omkring de nærmere detaljer i forhandlingsforløbet.

”Dét vi ved, er, at Henrik Sass Larsen fra begyndelsen har afvist at imødekomme havnene. Det er nærliggende at antage, at han har fastholdt denne holdning under forhandlingerne. Som jeg ser det, er det regeringen, der bærer hovedansvaret for, at havnene er udeladt af stormflodsaftalen,” siger Jesper Højenvang.  

Havne frygter nye tab
Alene Gilleleje Havn fik ødelæggelser for op mod ti millioner kroner efter Bodil. Også havnene i blandt andet Hornbæk, Humlebæk og Mullerup har skader for flere millioner kroner.  

I Gilleleje Havn vil dele af havneområdet være afspærret lang tid frem – hvilket kommer til at koste turistindtægter den kommende sommer.

Hornbæk Havn havde sparet penge op til investeringer i at forbedre havnens faciliteter og dermed styrke turismen. Nu går alle pengene i stedet til reparationer.  

”Oven i millionregningerne for ødelagte anlæg, så risikerer havne og lokal forretningsliv nye tab den kommende sommer, fordi sejlerturisterne ikke kan få havneplads. I så fald bliver det en dobbelt straf, som politikerne bærer et stort ansvar for,” siger Jesper Højenvang og tilføjer:   

”Med den nye stormflodsaftale havde regeringen en oplagt mulighed for at rette op på en åbenlys utilsigtet lovgivning. Netop med tanke på lystbådehavnenes betydning for lokal erhvervs- og forretningsliv er det uforståeligt, at regeringen afviser at give en hjælpende hånd.”

2,5 kr. ændrer billedet
Aftalen indebærer, at forsikringspræmien til stormflodsskader stiger fra 30 til 40 kr. årligt. FLID har beregnet, at hvis præmien blev forhøjet med blot 2,5 kr. ekstra, ville det være mere end rigeligt til at dække lystbådehavnenes fremtidige stormflodsskader.  

Jesper Højenvang understreger, at FLID vil fortsætte bestræbelserne på at få regeringen til at ændre opfattelse omkring havnenes forsikringsadgang.

I første omgang vil FLID blandt andet søge foretræde for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.