Dansk Sejlunion21. marts 2014 11:03 af Flemming Ø. Pedersen

Dansk Sejlunion fremlægger budget for 2014

Foto: Dansk Sejlunion

Forud for generalforsamlingen i Horsens den 29. marts fremlægger Dansk Sejlunion forslag til budget for 2014.

Dansk Sejlunion kom ud af 2013 med et overskud på 868.000 kr. Med det positive resultat er Dansk Sejlunions egenkapital reetableret oven på underskuddet året forinden.

”Dansk Sejlunion er gået ind i 2014 med et godt økonomisk fundament. Egenkapitalen er reetableret to år før tid, og via vores samarbejde med DIF har vi implementeret en overskuelig og retvisende proces med kvartalsopfølgning til bestyrelsen. Vi står i dag med et solidt udgangspunkt for den fortsatte drift og udvikling af Dansk Sejlunions økonomi,” siger Mads Kolte-Olsen, generalsekretær i Dansk Sejlunion.

Budget i balance
”Budgettet for 2014 viser, hvor vi står lige nu i forhold til Dansk Sejlunions økonomiske og strategiske målsætninger. Vi har udsigt til faldende indtægter samtidig med, at vi ønsker at skabe øget aktivitet og værdi for klubber og sejlere. Det gør det til en vanskelig proces at opbygge et budget i balance. Men det er lykkedes,” siger Mads Kolte-Olsen.

Klubudvikling er et punkt, der får tilført flere ressourcer i 2014.

”Vi skal skabe effekt i sejlklubben. Derfor styrker vi klubkonsulenternes værktøjskasse. Vi leverer rådgivning, viden og støtte til sejlklubbernes frivillige, så de står stærkere, når de til daglig står i spidsen for drift og udvikling af deres respektive klubber,” siger Mads Kolte-Olsen.

Rådgivning og koncepter
Dansk Sejlunion styrker indsatsen for at bistå klubberne med rådgivning og udvikling af koncepter, der kan forbedre klubbernes muligheder for udvikle attraktive sejladstilbud til både eksisterende og nye medlemmer.

Her spiller det en central rolle, at klubberne formår at markedsføre sig selv lokalt og kommunikere med omgivelserne. Kompetenceudvikling inden for kommunikation er også et felt, som Dansk Sejlunion vil styrke i 2014 over for klubberne, forklarer Mads Kolte-Olsen.

Mere tur og oplevelse
Endelig er tur og oplevelse et vigtigt fokusområde med øget indsats i 2014. Dansk Sejlunion har taget fat på at gennemføre en styrket handlingsplan målrettet området for tur og oplevelse.

”Vi fortsætter linjen med stram styring af omkostninger og overholdelse af budgettets rammer. Men vi vil mere, end vi har indtægter til. Det gælder især for landsholdet og for tur og oplevelse. Dansk Sejlunion har derfor en væsentlig opgave med at øge den eksterne finansiering til aktiviteter i 2014-2016,” siger Mads Kolte-Olsen.

Dansk Sejlunion budgetterer med et overskud på 275.000 kr. for 2014.

Se Dansk Sejlunions budget 2014