Dansk Sejlunion4. februar 2014 09:16 af Dansk Sejlunion

Kronprins Frederiks bro lukket i marts

Midlertidig lukning af gennemsejlingsfaget på Kronprins Frederiks Bro i Roskilde Fjord.

Søfartsstyrelsen har netop oplyst, at gennemsejlingsfaget (klapfag) på Kronprins Frederiks Bro i Roskilde Fjord lukkes midlertidigt for skibe, der kræver broåbning.

Lukningen gælder i perioden fra den 10. marts 2014 kl. 07.00 og 31. marts 2014 kl. 07.00. Sejlads under broen, som ikke kræver broåbning er naturligvis tilladt.

Høringssvar afsendt
Dansk Sejlunion havde i sit høringssvar foreslået, at man rykkede lukningsperioden frem til tidligere på året for ikke at komme i konflikt med den spæde sejlsæson eller selve sejlsæsonen, hvis arbejdet bliver forsinket.

COWI og Søfartsstyrelsen har desværre vurderet, at den sejlads, der kræver broåbning, må vige for hensynet til den overordnede sikkerhed og infrastruktur.

Åbningstider m.m. for Kronpris Frederiks Bro findes her…