Dansk Sejlunion20. februar 2014 09:34 af Flemming Ø. Pedersen

Årets første udgave af SEJLER

Foto: Dansk Sejlunion

SEJLER sætter denne gang fokus på bundmaling af båden før sæsonstart. Også Dansk Sejlunions nye forsikringspakke bliver præsenteret i bladet.

Hvordan gør du båden klar til et nyt lag bundmaling? Årets første udgave af Dansk Sejlunions medlemsblad SEJLER sætter fokus på det forberedende arbejde med at rense og rengøre båden forud for malerarbejdet.

Bladet har også historien om tre sejlklubber, der via en målrettet indsats har formået at tiltække nye, unge medlemmer til sejlsporten.

Læs også om Dansk Sejlunions nye forsikringspakke til alle bådejere – et nyt tiltag, hvor du kan hente fordelagtige forsikringstilbud fra op til fire forskellige selskaber.

I krigens kølvand
I år er det 150 år siden, at Danmark mistede Sønderjylland efter krigsnederlaget mod preusserne ved Dybbøl og Als. SEJLERs turspecialist tager dig med på en tur i krigens kølvand – fra Slien i Tyskland til Als Sund i Danmark.

I slutningen af maj lyder startskuddet til Sejlsportsligaen – en af de største nyskabelser nogensinde inden for kapsejladsen i Danmark. SEJLER præsenterer alle de vigtigste tal og fakta om ligaen.

Endelig kan du læse beretninger fra tre af de lystbådehavne, som blev hårdest ramt af ødelæggelser, da stormen ”Bodil” hærgede landet i begyndelsen af december.

SEJLER er omdelt fra den 18. februar til alle klubmedlemmer. Medlemsbladet kan læses online på sejlsport.dk/sejler, hvor der også findes et omfattende arkiv.