Dansk Sejlunion31. januar 2014 15:17 af Henrik Tang

Vintertræning for unge sejlere

Dansk Sejlunion / Nicolas Brandt Hansen
Foto: Dansk Sejlunion / Nicolas Brandt Hansen

Selvom vinteren ligger som en tung dyne henover det ganske land, er mange klubber aktive med at lave vinterteori og fysisk træning. I ungdomsarbejdet tænkes der kreativt ud fra, hvordan man kan bruge de aktuelle omgivelser og kombinere det med træning og fællesskab.

Hvordan lærer man bedst?

Når man skal lære børn og unge sejlere nye færdigheder sker det bedst, hvis undervisningen kommer rundt om flere sanser:  dvs. at sejlerne ser færdigheden, at de hører om den og oplever færdigheden i praksis. Hvis træneren formår at forevise færdigheden, forklare den og lade sejlerne prøve den i praksis, har man lavet en god metodisk cocktail.

Sejlsport er som bekendt en kompleks idræt, og der er meget teori at lære hen ad vejen. Det gælder om så vidt muligt at knytte teorien til konkrete oplevelser. Sker det ikke, går meget af teorien tabt, fordi sejlerne glemmer tingene igen.

Keep it short and simple!

Et eksempel på, hvordan man kan kombinere teori og praksis er Yachtklubben Furesøens vintertræning. Her har tre energiske trænere opsat et vinterforløb med en række øvelser, hvor sejlerne dels rustes med en teoretisk viden om et emne, for derefter at få øvet færdigheder gennem bevægelse.

Introduktionen til øvelserne foregår i øjenhøjde med sejlerne efter mantraet ”KISS – Keep it short and simple”. At komme med enkle budskaber skærper sejlernes opmærksomhed på øvelsernes vigtigste delelementer, så de kan omsætte den teoretiske viden i øvelsernes praktiske del.

Øvelser relateret til Diplomsejlerskolen

Nogle af øvelsers formål i Yachtklubben Furesøens vintertræning er at fremme forståelsen for taktiske og strategiske overvejelser i kapsejladssammenhæng. At finde fordel på en startlinje og overveje strategi og taktik på første opkryds er komplekst at undervise i. Men netop ved at kombinere en kort teoretisk introduktion med at udføre en øvelse i praksis giver langt bedre sandsynlighed for, at en sejler forstår og ikke mindst husker en færdighed.

Se beskrivelse af to øvelser herunder.

Finde fordel på startlinjen

På billedet nedenfor er alle sejlerne enige om, at der er fordel til styrbord på startlinjen. I praksis starter trænerne med at vise og forklare, hvordan man undersøger, hvor fordelen på startlinjen er. Herefter spørges der ind til sejlernes forståelse, så sejlerne gruppevis er klar til at undersøge fordele på forskellige startlinjer.

YF1

Under den praktiske gennemførsel af en start er det erfaringen, at sejlernes konkurrencegen kommer frem. Dermed vender sejlerne sig til den samme intensitet, som man oplever i en kapsejlads, men i øvelsen under nogle forhold, hvor stressniveauet er langt lettere at tackle.

IMG 1808

Taktik og strategi på første opkryds

Ved at opsætte en øvelse, hvor man ”går” en bane i et kvadreret område, får sejlerne mulighed for at se fordele og ulemper ved at gå ud på henholdsvis den ene eller den anden fløj af en bane på opkrydset. Sejlerne skal følge de orange linjer, som angiver middelvindretningen i baneområdet.

YF3

Undervejs giver Yachtklubben Furesøens trænere instrukser om ændringer i vindforhold. Hvis sejlerne er i et vindpust, som rummer, må sejlerne springe op på den næste orange linje, hvorimod sejlerne, der er i et vindpust, som skralder, skal springe en linje tilbage.

Når alle sejlere er nået krydsmærket på banen, diskuteres det, om man kunne gå foran en sejler på skærende kurs, eller om man havde at gøre med en styrbord/bagbord-situation, hvor sejlere på bagbord måtte gå bagom.

IMG 1447

At lave træningsøvelser på land er ikke uvant for Yachtklubben Furesøens sejlere. Ungdomsleder og trænerchef, Ilene Eriksen, fortæller:

"Vores primære fokus i forhold til træningsforløb er at have uddannede trænere. Vores trænere har et fælles udgangspunkt, og de bruger enormt meget tid på at udvikle klubben og træningen. De tager fx selv ansvar for at konstruere øvelser, som er relevante for forskellige grupper og niveauer af sejlere. Vejret i Danmark er jo én gang sådan, at det ikke er altid man kan komme på vandet. Det gælder også om sommeren. Men der skal være aktivitet for sejlerne, og derfor har vores trænere et temmelig stort repertoire over øvelser på land, som er direkte forbundet til øvelser på vandet". 

At lave øvelser som fx at træne starter eller lære at tænke taktik og strategi under træning i vinterhalvåret peger direkte ind i Diplomsejlerskolens ”Sejler 3”-diplom, hvor sejleren har opøvet færdigheder og kompetencer til at få en god start og at lægge en strategi under kapsejlads.

Ved siden af teori og træning i bl.a. taktik og strategi bliver der lagt vægt på sjov og leg i Yachtklubben Furesøens vintertræning. Et eksempel på en legeøvelse, der fokuserer på fællesskab og gode grin, er "Spejløvelsen". I "Spejløvelsen" finder en sejler på en bevægelse, som de andre sejlere skal efterligne. Traditionelt afføder denne øvelse høj puls, høj kreativitet og masser af sjov i vintertræningen.

Find yderligere inspiration til at lave træningsforløb i klubben i Dansk Sejlunions øvelsesdatabase.

Foto: Dansk Sejlunion / Nicolas Brandt Hansen

Yachtklubben Furesøen - Vintertræning 2014