Dansk Sejlunion29. januar 2014 12:15 af Henrik Tang

Vinterteori for de yngste

Arkiv / Henrik Tang
Foto: Arkiv / Henrik Tang

Mange børn begynder i sejlsporten i alderen 7-12 år. Når man starter med at gå til sejlads i en klub, er der mange nye ting, der skal læres. Vinteren er alletiders mulighed for at undervise i teori – også for de yngste sejlere.

Vinterteori for de yngste

Mange af de ting, børn skal lære om sejlads, foregår selvfølgelig på vandet i en klub. Og det er også på vandet, de store oplevelser foregår. Men der er også mange andre ting – fx sejlersprog, knob, søvejsregler og teori – der skal læres.

Fra tid til anden bliver sejlsport forbundet med at være en halvårssport fra forår til sensommer for de yngste sejlere. Men faktisk er vinterhalvåret alletiders mulighed for at komme dybere ned i sejlsportens teori. Teori i sejlsport behøver absolut ikke at være en kedelig omgang – man har alle tiders mulighed for at vække sejlerenes nysgerrighed for, hvordan teorien kan kombineres med det praktiske.

Teori kombineret med praktiske øvelser

Et eksempel på teori kombineret med praktiske øvelser er Guldborgland Bådelaugs juniorafdeling, hvor man har lavet et alsidigt vinterforløb. Lærebogen ”Tag ud at sejle” i kombination med Diplomsejlerskolen er nogle af ingredienserne i forløbet, hvor også praktiske øvelser indgår. Ungdomsleder Niels Bach fortæller:

”Vi gør ret meget ud af at lave et forløb for vores juniorer, som er spændende at gå til. Vi startede op allerede i september med at bruge bogen ”Tag ud at sejle” og kombinerede den med Diplomsejlerskolen i praksis. Først præsenterede vi børnene for bogen, og fortalte om, hvordan vi havde tænkt et forløb. Vi har gjort det sådan, at børnene får selve lærebogen med hjem, men at vi beholder opgavehæftet i klubben, så alle bliver ved med at være i forløbet.

Vi mødes ca. én gang om måneden henover vinteren, hvor vi rigtig går til bogen. I kombination med teori fra bogen bruger vi Diplomsejlerskole-plakaten, så børnene kan se, at de rykker sig. De sværmer om plakaten for at få krydset af for de ting, de har lært. Som instruktører kan vi se, hvor langt børnene kommer, og det giver os et super godt overblik. Kombinationen af undervisningsmaterialerne er fantastisk for os. Og for at gøre det endnu mere sjovt kobler vi nogle mere praktiske ting på undervisningen. Fx bygger vi Optimistjoller i pap og sejler rundt på gulvet med dem. Det giver noget ekstra til bogen, at der også er nogle praktiske øvelser.

Hele forløbet er tænkt sådan, at alle børnene får enten Sældiplomet eller Søløvediplomet fra Diplomsejlerskolen til klubbens standerhejsning”, slutter Niels Bach.

Lærebogen til de mindste – ”Tag ud at sejle”

Lærebogen og opgavehæftet ”Tag ud at sejle” er bogen til de mindste sejlere i alderen 7-12 år. ”Tag ud at sejle” består af en bog og en opgavebog, der gennemgår de elementære ting for de yngste sejlere. Det gælder fx, hvad de forskellige ting i en jolle hedder, hvordan man binder forskellige knob, praktisk håndtering af joller, sikkerhed, grundlæggende viden om vejret, søvejsregler, manøvrer og meget andet.

Med til bogen ”Tag ud at sejle” følger der et opgavehæfte med et hav af forskellige sjove opgaver, der gør at sejlsportsteori indlæres gennem leg og nysgerrighed.

”Tag ud at sejle” kan rekvireres med klubrabat ved henvendelse til Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

Se mere om ”Tag ud at sejle” her.