Dansk Sejlunion28. januar 2014 10:17 af Flemming Ø. Pedersen

Nyt partnerskab vil styrke dansk sejlerliv

Danske Tursejlere og Foreningen Til Langtursejladsens Fremme bliver associerede medlemmer af Dansk Sejlunion. Aftalen skaber et stærkt fælles talerør for sejlsport og tursejlads.

En ny samarbejdsarbejdsaftale skaber tættere bånd mellem danske tur- og fritidssejlere. Med virkning fra den 27. januar 2014 er Danske Tursejlere og Foreningen Til Langtursejladsens Fremme (FTLF) associerede medlemmer af Dansk Sejlunion.

Dermed er der skabt et nyt partnerskab, hvor de tre organisationer forener sejlsportens kræfter over for blandt andre politikere og myndigheder. Samtidig arbejdes der på, at sejlerne vil kunne drage nytte af blandt andet kursustilbud, videndeling og bådcertifikater på tværs af organisationerne.  

Velkommen
”Det er med stor glæde, jeg byder velkommen til Danske Tursejlere og FTLF. Det betyder, at vores i forvejen gode samarbejde kommer ind i en formel ramme, så vi sammen kan skabe endnu bedre forhold og tilbud til danske sejlere,” siger Dansk Sejlunions formand Hans Natorp om aftalen, der inden for de seneste uger er godkendt hos de tre organisationers respektive bestyrelser.

Sejlsporten har behov for et tæt samarbejde for at stå stærkest muligt – ikke mindst over for politikerne på Christiansborg, siger Poul Erik Jakobsen, formand for Danske Tursejlere.

Fælles resultater
”Når vi taler med én stemme, øger det vores styrke og gennemslagskraft. Jeg er overbevist om, at vi kan skabe fælles resultater, og det er der brug for i en tid, hvor sejlsportens rammevilkår er under betydeligt pres fra politikere og myndigheder,” siger Poul Erik Jakobsen.

Partnerskabet ændrer ikke på, at alle tre organisationer fortsætter uforandret. Den største forskel er, at samarbejdet nu er formaliseret gennem konkrete aftaler, og at den løbende dialog og videndeling bliver koordineret via en fælles styregruppe.

Også for den enkelte sejler vil aftalen få betydning. Den indbyrdes videndeling vil få et løft, og der  arbejdes på at skabe fælles adgang til kursustilbud på tværs af organisationerne. Der arbejdes også på, at alle sejlere skal kunne benytte de internationalt anerkendte ejercertifikater og momscertifikater, som FTLF i dag formelt råder over.

Konkrete fordele
Med aftalen er der således konkrete fordele på vej til sejlerne, siger Søren H. Nielsen, formand for FTLF.

”Vi har 28 års erfaring med certifikater, myndigheder i fremmede lande og meget andet, der kræves for at sejle på verdenshavene og i kanalsystemerne. Det er en viden, vi gerne vil dele – samtidig med, at vores medlemmer får nogle nye muligheder den anden vej. Aftalen sikrer, at vi ikke bruger unødige ressourcer på at udvikle egne løsninger, men i stedet kan udnytte de styrker og erfaringer, vi hver især besidder,” siger Søren Nielsen.

FAKTA:
Dansk Sejlunion: 273 klubber, 58.000 klubmedlemmer
Danske Tursejlere: 190 klubber, 9.000 sejlerfamilier
FTLF: 2.800 medlemmer

(Tallene dækker over en del dobbelte medlemskaber)