Dansk Sejlunion30. januar 2014 12:50 af Dansk Sejlunion

Klubbers kommercielle sejlads dækkes af Idrættens forsikringer

Klubbers sejlads med kunder dækkes nu af den kollektive forsikring gennem DIF og Dansk Sejlunion.

Klubber under Dansk Sejlunion er nu automatisk dækket af DIF’s kollektive ansvarsforsikring ved erhvervsmæssig passagertransport.

Fra 1. januar 2014 dækker DIF’s kollektive ansvarsforsikring også erhvervsmæssig passagertransport til søs. De enkelte sejlklubber under Dansk Sejlunion skal ikke tegne selvstændige ansvarsforsikringer, hvis klubben har kommercielle aktiviteter.

Efter Præstø ulykken kom der nye regler for søtransport med mindre fartøjer med op til 12 passagerer (det hedder det, når klubber har kommercielle aktiviteter). De nye regler var i første omgang kravet om udarbejdelse af sikkerhedsinstruks, hvilket tidligere har været omtalt på sejlersport.dk og i medlemsbladet SEJLER. Dette er senere blevet fulgt op af kravet om en særlig forsikring til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer.

Denne forsikringsordning har sit udspring i en EU-forordning, som skal sikre at der er dækning for det erstatningsansvar som kan opstå ved søtransport af passagerer. Der har længe været usikkerhed og politisk uro om tolkningen af, hvem der skulle tegne denne forsikring og i hvilke tilfælde.

Nu er Idrættens forsikringer udvidet så usikkerheden er fjernet for klubberne. Idrættens forsikringer dækker fremadrettet erstatningsansvar ved skolesamarbejder, VIP-sejlads og andre kommercielle arrangementer, hvor klubben er arrangør og involveret i arrangementet.

Du kan læse mere om de kollektive forsikringer her samt på idraettensforsikringer.dk.