Dansk Sejlunion9. januar 2014 00:32 af Henrik Tang

Helårsklub eller halvårsklub for de unge?

ATK

I nogle klubber lukkes der desværre helt ned for klubaktiviteterne om vinteren. I sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK) er anbefalingen, at børn ikke skal sejle om vinteren. Men klubben kan tilbyde mange andre attraktive aktiviteter i øjenhøjde med børn og unge sejlere.

Helårsklub eller halvårsklub?
Den generelle anbefaling om sejlsportsaktiviteter om vinteren er, at børn ikke skal sejle. Oplevelserne på vandet bliver ganske enkelt for sure, når det er koldt, og derfor bør vintertræning på vandet kun tilbydes til de mest garvede ungdomssejlere, som er i gang med at specialisere sig i sejlsporten.

Dermed har sejlsporten som helhed en udfordring - for hvis klubben vil være en ungdomsvenlig sejlklub, er de sociale relationer og aktiviteter for børn og unge essentielt for at gøre sejlsporten til en attraktiv idræt.

Find inspiration i øvelsesdatabasen
Hvordan holder klubben så gang i aktiviteterne for klubbens unge sejlere henover vinteren? Cheftræner i Dansk Sejlunion, Kristian Kjærgaard, kommer med sit bud:

"Klubberne bør selvfølgelig have nogle attraktive tilbud til deres unge sejlere henover vinteren. Men både de helt små og også større sejlere bør begrænse deres træning på vandet i vintermånederne, og i stedet bruge mere tid på andre sportsgrene. Indtil sejlerne kommer i specialiseringsårene i alderen 15-18 år, som er beskrevet i ATK, er det min anbefaling, at man laver andre aktiviteter om vinteren. Det er selvfølgelig vejledende i forhold til alder, for færdighederne skal være 100 procent på plads, hvis man laver vintertræning i sejlsport. Mere traditionel idræt som fx forskellige slags boldspil, svømning og fysisk træning kan være gode aktiviteter. Og det er oplagt, at klubbernes ungdomsafdeling jævnligt sørger for at lave aktiviteter for deres sejlere, så de sociale relationer plejes i de måneder, hvor der er lukket ned for sejlads. Sociale aktiviteter kan jo også være noget, der slet ikke har med idræt at gøre som fx biografture, filmaftner i klubben osv."

Hvis klubben vil lave et forløb for de yngste sejlere, kan man finde inspiration i Dansk Sejlunions øvelsesdatabase. I øvelsesdatabasen er der beskrevet en lang række øvelser inden for andre typer af idræt, herunder leg i svømmehallen med fokus på sammenhold, kammeratskab, selvtillid og tryghed for nye sejlere.

I øvelsesdatabasen er der ud over svømmehalsøvelserne også en række forslag til fysisk træning, der ligesom svømmehalsøvelserne, er sociale aktiviteter, hvor venskaber, holdånd og kontakten til klubben holdes ved lige.

Alle øvelser i øvelsesdatabasen er tilpasset niveauerne i Diplomsejlerskolen, hvor "Søløve"- og "Sejler 2"-diplomerne er tiltænkt aktiviteter i vinterhalvåret. At bruge Diplomsejlerskolen i vinterhalvåret giver en forankring og kontinuitet i klubarbejdet såvel som for den enkelte sejler.

Se øvelsesdatabasen her.

Små tiltag og store ambitioner
I dansk sejlsport har vi en fælles ambition om, at sejlsporten skal være så attraktiv, at den enkelte sejler glædes ved sporten gennem hele livet. Mantraet til ambitionen hedder "Sejlsport hele livet!", og en begyndelse på at forløse dét ambitiøse projekt er, at sejlsport er en del af den enkelte sejlers identitet i hele sæsonen - også om vinteren!

God fornøjelse med vinteraktiviteter i klubben!