Dansk Sejlunion23. januar 2014 14:42 af Flemming Ø. Pedersen

Frist for at undgå 2014-afgift til skibsregistret

Senest den 28. februar skal du afmelde din båd fra skibsregistret, hvis du vil undgå at betale afgift (2014) til registret.

Mange nuværende og ikke mindst tidligere bådejere blev stærkt oprørte, da de sidst år pludselig modtog en opkrævning på 800 kr. fra Søfartsstyrelsen.

Førhen betalte man engangsafgift for at have en båd i registret. Det blev i 2013 ændret til en årlig afgift – med det resultat, at de mange både, der i årevis har ’gemt’ sig i registret pludselig blev aktive i Søfartsstyrelsens afgiftssystem.

Den 1. marts er skæringsdato for afgiften til skibsregistret for 2014. Hvis du vil slippe for afgiften, skal du afmelde din båd fra registret senest den 28. februar kl. 14.

Blanket til afmelding fra skibsregistret  


Vær opmærksom på, at afmelding fra registret ikke i sig selv er nok. Båden skal være gældfri – og gældsbrevet skal være aflyst i registret, førend afgiften kan komme ud af verden.

Advokathjælp
Det er vigtigt, at du råder over originale gældsbreve (pantebreve). Uden dokumenterne skal lånene mortificeres, og det bliver straks en lidt mere kompliceret affære. Dansk Sejlunion har en aftale med advokat Henrik Andersen fra Homann Advokater (København) om at bistå i sådanne sager. Samarbejdet giver nogle ”stordriftsfordele” og letter dine sagsomkostninger. 

Henrik Andersen træffes på tlf. 3315 0102 eller mail: ha@homannlaw.dk

Du kan finde nærmere oplysninger om din båds status i skibsregistret

Du kan finde en masse nyttige svar på Søfartsstyrelsens side med ”ofte stillede spørgsmål og svar”

Rykkere på vej
Søfartsstyrelsen oplyser, at man i de kommende dage udsender rykkere for betaling af 2013-afgiften til skibsregistret. Op i mod et par tusinde nuværende/tidligere bådejere har ikke betalt afgiften.