Dansk Sejlunion14. januar 2014 13:10

Første klubmøde for den nye sejlsportsliga

Repræsentanter fra de 18 ligaklubber, foruden formand Hans Natorp og generalsekretær Mads Kolte-Olsen fra Dansk Sejlunion.

Mandag aften var alle 18 klubber i den kommende sejlsportsliga samlet for første gang.

Om mindre end fem måneder lyder startskuddet til de første sejladser i den nye sejlsportsliga.

Mandag aften var i alt 45 repræsentanter fra de 18 ligaklubber samlet i Odense for at planlægge og fordele opgaver for arbejdet frem mod første stævne i Rungsted, 30. maj - 1. juni.

Blandt andet blev der nedsat to arbejdsgrupper - henholdsvis en "vandgruppe" og en "stævnegruppe". 

Vandgruppen skal tage sig af alt, hvad der hører til afviklingen af sejladserne - herunder udforme regler og finde dommmere og opmænd.

Hvem må deltage?
Et af de store spørgsmål på mødet handlede om, hvem der sejler i ligaen. Må klubberne eksempelvis stille med de samme sejlere ved alle stævner, og skal det være tilladt at hente sejlere ind fra (små) naboklubber? Det bliver nogle af de spørgsmål, som vanddgruppen skal arbejde videre med.

Stævnegruppen, skal - som navnet antyder - stå for planlægning af stævnerne. Gruppen består således af arrangørklubberne bag årets fire stævner foruden Dansk Sejlunion.

Mødet varede godt fire timer. Engagementet og debatlysten var stor - og måske vigtigst af alt, så var det tydeligt at fornemme både entusiasme og forventning omkring det nye ligatiltag.