Dansk Sejlunion11. september 2013 14:05

Sejlturen går til Polen - Østersøens havne

Sejlturen til Polen besøger otte havne på Østersøkysten - få havneguides til dem alle.

Denne del af "Sejlturen går til Polen" ser nærmere på Østersøkysten og otte havne. Beskrivelsen er skrevet af den engelske sejler Nicolas Hill der sejlede i området i 2006 og 2009. Dansk Sejlunion har fået tilladelse til at bruge beskrivelse og billeder. Originaludgaven på engelsk findes på channelpilot.info.

Du skal være opmærksom på, at der sker meget i Polen; renovering og nybygninger - også på havnene. Derfor kan nogle oplysninger være forældet.

Det er en god ide at have opdateret søkort, enten elektronisk eller papir med, da bøjer osv. bliver flyttet.

Generelt om polsk farvand
De polske farvande kan deles i tre områder: indlands vandvejene bag Świnoujście (som er en forlængelse af tyske Bodden), Østersøkysten fra Dziwnow til Władysławowo og Gdansk-bugten (læs om Gdansk-bugten her).

Østersøkysten er ikke et ideelt tursejladsområde. Kysten er lav og landet fladt. Der er granskove bag strandene og meget få landkendinger, hvilken gør det til et område som nok egner sig mere til en passage end til tursejlads.

Havnene, med undtagelse af Kołobrzeg, er små fiskelejer. Faciliteter for lystsejlere er begrænset. Der er en stor sejlklub i Kołobrzeg, samt en forholdsvis nybygget marina i Łeba, men både marinaen og havnen har en tendens til at sande til.

Gdansk-bugten er et ganske udmærket turområde. Farvandet er godt beskyttet og der findes mange sejlklubber såvel som andre marinaer. Både Gdansk og Gdynia er værd at besøge.

Et punkt der er værd at notere, er at samtlige havne har en "bosman" på vagt - 24 timer i døgnet. Det er ham du skal henvende dig til mht. el, vand osv. Han er dog ikke havnefoged.

Vejret
Østersøens vejr er varieret. Generelt er vejret ude på Østersøen stabilt, og sigtbarheden kan være ubegrænset. Byger og torden forekommer jævnligt og kan medføre kraftige regnskyl.

En anden karakteristisk type vejr er solskin, god sigtbarhed, men kraftige vinde - 12-14 m/sek. Det kan narre den uerfaren til at tro at vejret er godt, men når du kommer ud på søen, kan det være ubehageligt.

Kort
Detaljeret kort er en nødvendighed. Der er et par tyske forlag der udgiver sportssøkort over området. Det ene er NV Sportsschiffahrtskarten som udgiver kort i serie. Deres Serie 6: Polen, Litauen, Letland dækker hele området.

Det er muligt at enten downloade kortet eller printe det. Desværre er det kun på tysk, men det meste kan forstås af danskere.

Diesel
Da dette skrives (2009) kan diesel købes i følgende havne:

Polen: Świnoujście, Łeba, Gdynia og Gdansk. Nord for Gdansk-bugten kan du tanke i Pavilosta i Letland. Derefter skal du til Kuressaare og Roomessaare i Riga-bugten. Det er en god ide at fylde dine tanke ved lejlighed.

HAVNEGUIDES
Her følger guides for følgende havne langs den polske kyst (klik på navn for at gå direkte til havnelodsen):

Świnoujście
Wolin
Dziwnow
Kołobrzeg
Darwoło
Ustka
Łeba
Władysławowo

ŚWINNOUJŚCIE

Anduvning
Świnoujście ligger i en bugt mellem øen Usedom i vest og fastlandet i øst. Indsejlingen er meget trafikeret med store skibe. Ikke blot færgerne fra Świnoujście, men også store skibe på vej til og fra Szczecin. Der er en 7 sømil lang sejlrende med bøjer der viser vejen ind (kurs 170), men lystbåde bør ikke have problemer, da der er godt med vand.

Selve indsejlingen er ikke særligt synligt. Der er dog en del kraner som kan ses på 3-4 sømils afstand. Det er godt at pejle og sigte mod dem. Molerne drejer lidt mod vest for at yde beskyttelse mod bølger. Hold dig tæt til styrbord og marinaens indsejling kommer til syne ca. en sømil hen langs floden. Strømmen kan være op til 2 knob ved indgangen, og retningen bestemmes af hvor vinden er kommet fra sidste par dage.

Grænsepolitiet har til huse på den modsatte (østlige) side af havnen. Det bør ikke være nødvendigt at besøge dem, men de kan kaldes på VHF kanal 10, før du sejler ind. Det er ikke altid de svarer.

Marinaen
Marinaen ligger i Polnocny Basin. Indgangen er gjort synligt pga. den nye SAR bygning som ligger på bagbords side af sejlindgangen. Bemærk den grønne bøje som du skal sikre, at du holder til styrbords side på vej ind. Bassinet er langt - cirka 600 meter og fortøjningsmulighederne findes ved enden.

Der er forskellige fortøjningsmuligheder, og marinaen fortsætter sin ekspansion. P.t. (2009) er der fire broer. En af disse har små fingerbroer, som er for smalle til at stå på, så du skal klatre over stævnen for at komme i land. Ved de andre, kan du lægge til langskibs, dog er der enkelte hvor der bruges hækbøjer. Er der fuldt godt op i marinaen, vil du blive bedt om at bruge en af dem. Der findes også hækbøjer ved den store bro, samt et par hundred meter af lastbilsdæk langs den store betonkaj.

Du får muligvis ingen valgmuligheder når du lægger til. På travle dage står "bosman" med en fløjte. Når han ser dig, blæser han og peger. Kan du ikke lide den plads han henviser dig til, er det eneste alternativ at sejle over til den anden side af havnen eller rundt om hjørnet.

Swin Marina1

Swin Fuel

Swin Marina2

Faciliteter
Der er nye toilet/bad faciliteter som er ganske nydelige. Du får to nøgler mod at betale et depositum. Depositum får du tilbage når du sejler (men du bliver også spurgt om det nøjagtigt tidspunkt for afsejling, samt din næste havn!). Der er også el ved de fleste båse, men du kan komme ud for, at skulle bruge en meget lang forlængerledning. Det samme gælder vand. Der er en hane ved enden af hver bro. En slange kan lånes ved havnekontoret. Her kan du også tanke diesel.

Byen
Byens centrum er cirka 20 minutters gang fra havnen. Der er gode shoppingmuligheder der, men tilsyneladende er samtlige supermarkeder udenfor byen. Der er et par små købmænd i centrum med et begrænset sortiment.

Swin5Det meste af byen blevet genopbygget efter krigen, hvilken betyder den mangler charme. Bygninger fra før krigen har fået lov til at forfalde. Desværre er der mange eksempler på dette lige ved marinaen.

Rejsen videre
Herfra kan du rejse indenlands til Wielki Zalew/Stettiner Haff, som fører dig videre til Wolin, Trzebiez og Szczecin, eller til Ueckermünde i Tyskland. Tager du masten ned, kan du sejle så langt som til Berlin.

Greifswalder Bodden med sine mange havne (inklusiv Peenemunde) ligger ca. 20 sømil mod nord. Den næste polske havn på Østersøen er Dziwnow, ca. 20 sømil mod øst.


WOLIN


Wolin3

Wolin ligger et stykke op af sejlrenden der kommer fra Wielki Zalew (Stettiner Haff). Hvis du kommer fra Świnoujście, skal du, når du er kommet ud af marinaen sejle mod syd. Dette tager dig forbi Świnoujście by (der er meget skibstrafik her, samt krydsene færger), og ned gennem en kanal der blev bygget i kejserens tid. Afstanden til Wielki Zalew er ca. 6 sømil. Derfra er der 4 sømil til du møder de første bøjer.

Der er en del af kanalen som kræver ekstra opmærksomhed: en meget snæver rende som er gravet gennem en sandbanke der løber parallelt med kysten. Denne del er ca. en halv sømil lang og mærket med bøjer. Hold dig indenfor bøjerne. Så snart du er igennem dette, vil der være godt med vand på begge sider af renden, som er mærket med mange bøjer. Herfra er der ca. 4 sømil til Wolin. Som du kommer rundt om den sidste runding i renden, åbner byen sig foran dig (se billedet ovenfor).

Marinaen

Wolin2Der er en sejlklub med hækbøjer som du nærmer dig byen, men ellers er der en lang kaj (med de sædvanlige lastbildæk), længere inde i byen. Du kan lægge til hvor som helst her.

Faciliteter
Der er el på kajen, men ingen vand eller diesel. Der findes nogle købmændsbutikker i byen, cirka ti minutters gang fra kajen.

Wolin3Byen
Kajanlægget er nyt og ligger ved foden af en større park, med en græsplæne der strækker sig helt ned til vandet. Det hele er meget imponerende, men udsigten bliver desværre ødelagt af de store lejlighedskomplekser fra kommunisttiden. De er ikke blevet kønnere med alderen.

Wolin1

Kirken er dog imponerende og er en tysk backsteinkirke. Den forfaldt efter den blev skadet i krigen, men er for nyligt blevet restaureret.

Resten af byen er mindre imponerende. Der er et mindre shoppingområde, men udkanten af byen er nedkørt. Som alle andre steder findes der solide før-krigs tyske bygninger, som står tomme og forfalder med nyere (og billigere og grimmere) betonbyggeri ved siden af.

Byen er stolt af at være anlagt i før-teutonisk tid (ca. år 1000). Der er udgravet en del og noget er rekonstrueret.

Wolin2Kajen for besøgende både. Parken fører op til byen, men som nævnte er betonbyggeriet ikke for kønt.

Wolin3aDer er nogle hækbøjer ved sejlklubben, som findes lige før du kommer til byens hovedkajanlæg.

Wolin1


DZIWNOW

Dziwnow2

Som kan ses af billedet ovenover, er indsejlingen til Dziwnow typisk for Østersøen. Et par lange mole strækker sig ud fra en lavtliggende fastland. Indgangen er snæver og der kan være kraftige sidevind eller pålandsvind.

Dziwnow3

Indsejlingsbåkken kan ses i dette billedet (lige til styrbord for den røde bagbords pæl). Når du er inde, drejer floden mod bagbord. Her finder du Grænsekontrollen, og det er muligt at du bliver bedt om at stoppe. Der er de sædvanlige spørgsmål; navn og nation på båden, navnene på skipper og besætning samt hjemmehavn (det er tit lettest, at bruge et hjemmehavnsnavn der er let at udtale).

Marinaen
PolmaxDer er tre havne-muligheder. Den første er den lille Maina Polmax, som ligger til styrbord, lige efter grænsekontrollen. Her er der en træbro med hækbøjer. Der er dog muligt at få lov til at ligge langskibs hvis der ikke er fyldt op.

FishingharbourDen anden mulighed er fiskerihavnen eller vinterhavnen. Her er der en betonbro med lastbilsdæk. Det er en arbejdshavn, så du skal sikre dig, at du ikke ligger i vejen for fiskerne. Lystbåde lægger normalt til direkte modsat indgangen til bassinet. Der er el på kajen, men ingen vand eller diesel. og er der brusere og toilet, som er pæne og rene.

Den tredje mulighed er at vente på, at broen over floden går op og så kan du sejle helt ind til kajen i byen. Påtænker du at gøre dette, er det bedst at fortøje ved grænsekontrollen og spørge der angående brotiderne.

Byen
Selve byen ligger cirka en kilometer fra marinaerne (ligger du i Marina Polmax, ligger du til og med på den forkerte side af floden). Der er ikke meget i byen. Fiskerne sælger gerne fisk, og ellers er der en lille købmand nær fiskerihavnen.

Dziwnow er en "transithavn". Der er ca. 28 sømil til Kolobrzeg og 14 sømil til Świnoujście.

BorderpostGrænsekontrollen som du finder lige efter indsejlingen.

Djim3Marinaen Polmax som du finder til styrbord lige efter Grænsekontrollen.

Djin2Vinterhavnen som ligger til bagbord lidt længere inde. Kajen med dækkene kan tydeligt ses.


KOŁOBRZEG


Entrance

Indsejlingen til Kołobrzeg drejer skarpt, har en snæver sejlrende og mange bølgebrydere. Læg dertil færger, fiskerifartøjer samt store skibe og så skal du være meget opmærksom når du sejler ind.

Kolob1Når du kommer ind, er renden stor og bred, men der er en del opankret fartøjer til begge sider. Du skal stadig holde godt øje med trafikken. Renden åbner ud i et større bassin. Sejlklubben findes til bagbord.

MarinaenKolob12Marinaen er bygget omkring ruinerne af det gamle middelaldersfort (Kolberg), i hvad der engang var vandgraven.

Kolob11Marinaen er stor, og der er yderligere pladser udenfor, hvis der virkeligt er travlt. Der er hækbøjer, men en del af disse syntes at være reserveret de lokale. Besøgene kan bruge de resterende eller kajen med lastbildæk. Der er el på broerne. Der er også vand, men adgangen er tit blokeret af andre både, med mindre du har en meget lang slange. Toilet og bad er nye og pæne og rene. Endvidere er der et nyt marinakontor med vaskemaskine og tørretumbler. Desuden er der en mindre bådservice butik.

Byen
Det meste af byen var ødelagt i 1945, og er genopbygget. Kołobrzeg er en meget større by end de andre Østersø-byer og dermed meget mere attraktiv. For at komme ind til byen fra marinaen skal du krydse floden over broen. Der er gode provianteringsmuligheder i byen, cirka 20 minutters gang fra marinaen.

Fra Kołobrzeg er der 28 sømil til Darwoło og 40 sømil til Ustka. Rønne på Bornholm er lidt over 50 sømil væk.

Kolob10Indgangen til marinaen. I sommertravlheden bliver kajerne udenfor også brugt.


DARWOŁO

Darwoło (som nogle gange hedder Rugenwald på tyske søkort) er en fiskerihavn cirka 30 sømil øst fra Kołobrzeg og 20 sømil vest fra Ustka. Det er en dejlig ferieby, dog ikke særligt sofistikeret. Her ligger man godt i læ for østenvinden, men det er nok bedst at undgå den når vinden er i vest. Store dønninger løber da lige gennem lystbådhavnen.

Anduvning
Yderhavnen har to store moler. Der er godt med plads i bassinet bagved som fører dig til en rende der er ca. 100 meter bred. Renden er blokeret (se billeder) af en bro som åbner hver time på timetallet. Det er tilladt at fortøje og vente.

Dar1 Kopi Fortøjning
Når du er forbi broen, findes fortøjningsmulighederne direkte til bagbord. Det er bedst at vende båden, så din stævn peger udad, pga. dønninger. Læg til så langt bagud som du kan. Kajen er den sædvanlige i beton med lastbildæk.

Darwolo4

Der er el på broen, men vand findes kun helt nede i den bagerste ende, ved siden af badefaciliteterne. Du skal hente nøgle til badet fra "bosman". Faciliteterne er i orden, men heller ikke mere. Når du skal finde "bosman" skal du over broen og dreje mod havet (hans kontor ligger lige udenfor billedet overfon).

Byen
Der findes nogle få provianteringsmuligheder, men intet andet. Det er muligt at tage en vandtaxa (tager ca. en halv time) op ad floden til Darwoło, hvor der er nogle historiske ruiner. Darwoło er attraktiv, men denne tur tages kun, hvis man blæser inde!


USTKA


U1Ustka er en fiskeriby som er blevet til en turistby. Det er en fornøjelige by og mere mondæn end sine naboer. Fortøjningsmulighederne er begrænset, men der er en stor fordel. Indtil videre er det gratis!

Ustka Entrance

Havnen er let at finde, byen og sine høje bygninger kan ses på lang afstand. Indsejlingen er de sædvanlige to lange moler. Forsigtighed skal udvises når der er kraftige pålandsvind. Området på hver side af molerne er lavvande og da havbunden er sand, kan der opstå sandbanker efter storme.

Anduvning
Det er ligetil. Læg kursen direkte ind i hullet mellem molerne, fra cirka en halv sømil ude. Der er ingen eller næsten ingen trafik at bekymre sig over, kun enkelte fiskebåde og evt. en sightseeingbåd eller to. Efter indgangen er der bedst at holde sig til bagbord, da der er strand til styrbord. Når du kommer gennem den indre mole, er du inde i hovedbassinet. Der ser du et lille bassin til styrbord, men dette kan ikke brugs af besøgende. Du skal sejle forbi rundfartsbådene og den store SAR-båd. Du kan fortøje ved kajen, direkte efter SAR-båden. Fiskerne lægge til længere inde.

Ustka1

Faciliteter

Ingen. Hvis du spørger "bosman" pænt og har en meget lang forlængerledning, er det muligt at få el. Men han vil sandsynligvis aflæse måleren og tag penge for strømmen.

Kajområdet er sådan set pænt nok, men freden forstyrres af lastbiler der kører lige forbi. Du vil også være lige ved siden af en del fastfood restauranter. Mange turister går derfor forbi, så der er ikke meget privatliv. Faktisk bliver du hurtigt en turistattraktion i sig selv! Men når alt det er sagt, er det faktisk et ganske udmærket sted.

I 2012 begyndte byen at renovere kajen, hvilken betyder at bådene nu skal lægge til på styrbordsside af havnen. Det er meget uroligt at ligge her. Er der hård vind fra nord, bliver du udsat for store dønninger. Det vides ikke hvornår renoveringerne er færdige.

U4
Indgangen til den indre havn. Stranden kan lige anes til højre. SAR båden er den første der kan ses ved kajen. Pladserne mellem SAR båden og indsejlingen er reserveret for rundfartsbådene. Den del af kajen er heller ikke behageligt at ligge ved pga. dønninger.

U9
Kajen for gæstebåde.

U8
Du sejler forbi det gamle Fyrtårn på bagbord på vej ind. Du finder "bosman" i den nye Kapitanat bygning. Her kan du også se vejrudsigten. De svarer på kanal 12.

Byen
Byen er rolig og der er gode provianteringsmuligheder cirka 10 minutters gang fra kajen. Det er også værd at gå en tur langs promenaden (billedet herunder). Utska er som sagt, lidt mere mondæn end de fleste byer langs kysten.

U6

U3Kirken er fra det nittenende århundrede. Den blev bygget som erstatning, for en der var meget mindre, i centrum af byen. Den er renoveret fornyligt og er nu en katolsk kirke, hvor den før var protestantisk.


ŁEBA

Anduvning
Byen kan ikke ses fra havsiden, men der er en del radiomaster som er tydelige. Der findes en midtfarvands afmærkning ca. en halv sømil ude og det er en god ide at finde dette. Hele området er sand og både marinaen samt indsejlingen sander til. Især tidligt på sæsonen kan der være problemer.

Når du har fundet afmærkningen, sejler du direkte mod havnehullet. Hold det store Kors midt imellem molehovederne. Når du er forbi molerne, bliver renden bred og snart vil du se marinaen til styrbord. Grænsekontrollen vil da ligge til bagbord. Marinaindgangen ligger i den bagerste ende. Du skal faktisk hen og så vende for at sejle ind. Der er ingen fortøjningsmuligheder længere inde, der ligger kun fiskefartøjer.

Marinaen
Der skal udvises stor forsigtighed når du sejler ind i marinaen, da den tilsander. Du skal holde godt øje med ekkoloddet. Er du i tvivl, læg da til ved bagbord, lige indenfor indsejlingen. Der er lidt mere vand der.

Faciliteter
Denne marina er bygget til lystbåde og derfor er der gode faciliteter. Toilet og bad er glimrende, med både vaskemaskine og tørretumbler. Der er sågar gratis wifi. Her kan du tanke diesel (hvilken altid er en god ide, når du sejler i denne del af verden!). I hovedbygningen er der et hotel samt en god restaurant.

Byen
Łeba, er for det meste en ferieby. Du kan købe det mest nødvendigt, men der er ingen supermarked indenfor gåafstand. Der er et stykke vej ind til byen og du skal først gå nogle hundred meter hen til broen. Det ville nok være lige så let, at bare ro din jolle over floden.

NB: Selv om marinaen ligger et godt stykke oppe af floden, er der stadigt mange dønninger når der er pålandsvind. Derudover vil der være meget sand der bliver blæst rundt, når vinden er kraftige.

WŁADYSŁAWOWO

Wld4Władysławowo har ikke meget at byde tursejleren. Den er ikke særligt attraktiv, men det er et godt "pit stop", hvis du skal sejle ind eller ud af Gdansk-bugten. Det er også et godt afsæt, hvis du skal videre til de baltiske stater. Der er cirka 100 sømil fra Władyławowo til Klaipeda, og tager du den direkte kurs, holder du dig fra det Russiske Kalingrad.

Anduvning
Havnen er helt igennem kunstig. Den er bygget ind i bugten hvor Hel-halvøen møder fastlandet, nogle få kilometer øst fra fastlandet og fyrtårnet ved Rozewie. Kommer du fra øst, er navigation ganske enkelt - bare følg stranden fra Hel.

Der er en midtfarvands bøje ca. en sømil ude. Det er bedst at finde denne. Derefter er det kurs 260° direkte mod indgangen. Ønsker du kontakt med havnekontoret skal du bruge kanal 10. Indsejling ved kraftig blæst fra nordøst kan være meget vanskeligt og forbundet med fare. Der er ingen større skibe her, men det er en aktiv fiskerihavn.

Marinaen
Wld1Lystbådsfortøjningerne er i den bagerste del af havnen. Der er både vand og el, men ingen diesel eller wifi. Der kan godt være støj fra fiskerflåden, men havnen ligger godt beskyttet i al slags vejr.

Wld2

Byen
Byen er gearede for feriebesøgende og ikke særligt sofistikeret. Du bliver hårdt presset for at finde en restaurant som ikke er en fastfood restaurant. Der er kun få købmænd og de har kun de basale fornødenheder.

Er du blæst inde, er der gode togforbindelser til både Hel og Gdynia. Begge byer er et besøg værd.

Wld3Her ses lystbådehavnen. Flydepontonerne er ikke særlige lange, men ellers udemærket. Denne type ponton ses i mange Polske havne.

Læs flere beskrivelser om destinationer på sejlsport.dk/sejlturengårtil.