Dansk Sejlunion25. september 2013 14:28

Godtgørelser givet efter appelsager

Tre appelsager for 2013 er blevet behandlet af Appel- og Regeludvalget.

Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg har behandlet tre appelsager for 2013. Afgørelserne er nu offentliggjort her på sejlsport.dk.

En af appelsagerne er sendt tilbage til den respektive protestkomitéer der skal fastlægge mere præcise kendsgerninger. Den anden appelsag er det blevet fastlagt af Appel- og Regeludvalget at appellanten skal tildeles godtgørelse. I den tredje appelsag er det endelige resultat med medaljeplaceringer for årets Wayfarer DM blevet ændret.

De tre appelsager, samt tidligere, kan ses her…