Dansk Sejlunion14. august 2013 12:42

Skal du betale årsafgift til Skibsregistret?

1. marts 2013 blev der indført en ny årlig afgift for alle skibe, der er registreret i de danske skibsregistre.

Den 1. marts 2013 blev der indført en ny årlig afgift for alle skibe, der er registreret i de danske skibsregistre. Den årlige afgift er differentieret efter skibets tonnage, hvilket betyder, at de fleste registrerede fritidsfartøjer vil blive pålagt en årlig afgift på 800 kr. 

Du har ikke pligt til at have dit fritidsfartøj registreret, hvis det har en bruttotonnage på under 20, og hvis der ikke er registreret pante-, brugs- eller andre rettigheder på skibet.

Vurder dit behov
Hvis du ikke længere har behov for at være registreret, kan du afmelde dit skib fra Skibsregistret. Gør du det inden 31. august 2013, skal du kun betale halvdelen af afgiften for 2013, svarende til 400 kr. 

Det er værd at overveje, om du på et senere tidspunkt vil få behov for at få dit skib genoptaget i Skibsregistret. I givet fald skal du betale stempel- og registreringsafgift.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside under: 
"Ofte stillede spørgsmål og svar".

Sådan gør du
Dit fritidsfartøj kan slettes fra skibsregistret, hvis det har en bruttotonnage på under 20, og hvis der ikke er registreret pante-, brugs- eller andre rettigheder på skibet.

  • Tjek, om der er registreret pant eller andre rettigheder i dit skib på skibsregister.dma.dk.

  • Udfyld Formular S 9 og send den til Skibsregistret.

  • Vedlæg det originale nationalitetsbevis. Hvis du ikke har det, så sæt kryds i feltet "Nationalitetsbevis bortkommet".

  • Fjern påmærkningen af kendingsbogstaverne på skibet.