Dansk Sejlunion23. august 2013 14:34

Afgørelse om digitale søkort rykker nærmere

Miljøminister Ida Auken (SF) testede digitale søkort under besøg på Sydfyn. Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, var med på turen.

Hen over sommeren har et par hundrede fritidssejlere medvirket i et forsøgsprojekt med digitale søkort. Forsøget, der bærer titlen "Sikker kurs" og er ledet af Geodatastyrelsen, afsluttes ved udgangen af september og herefter kommer et forløb, hvor de indhentede erfaringer skal evalueres.

Målet er at finde en løsning, der vil tillade fritidssejlere at benytte digitale søkort som deres primære navigationsredskab.

Intentioner til stede
Endnu er intet fastlagt, men at intentionerne om en digital løsning er til stede, blev understreget, da miljøminister Ida Auken forleden besøgte Svendborg og var med på en mindre sejltur i havnen for at opleve, hvordan et digitalt søkort fungerer i praksis.

"Vi vil undersøge, om vi kan finde en løsning, så lystsejlerne kan navigere med digitale søkort. Og på en måde så det både virker i praksis og overholder reglerne," sagde Ida Auken i forbindelse med besøget i Svendborg.

Dansk Sejlunion deltog
Dansk Sejlunion og en række andre organisationer var inviteret med på miljøministerens tre dag lange sommertur til Storstrømsområdet og Fyn.

For Dansk Sejlunion deltog formand Hans Natorp.

"Vi har brug for at få lovgivningen til at stemme overens med virkeligheden. Og virkeligheden er, at sejlerne bruge digitale søkort," forklarer Natorp.

Han afviser argumentet om, at det manuelle kort er mere driftsikkert end det digitale.   

Sejlere tager forholdsregler
"Selvfølgelig løber manuelle kort ikke tør for batteri. Til gengæld kan de flyve over bord. Her er min pointe, at vi sejlere for længst har lært at tage vores forholdsregler. Vi passer på vores kort. På samme måde sørger vi også for at have backup af strøm og et ekstra digitalt kort," siger Hans Natorp.

Et parpirkort er et papirkort og intet andet. Det digitale søkort derimod har nogle muligheder, der rækker langt videre.

Miljøpolitisk interesse
"Kortet kan indeholde uanede mænder af oplysninger og nyttige funktioner. Eksempelvis en alarm, der advarer, når du kommer tæt på områder med fuglebeskyttelse, eller hvis du nærmer dig et afmærket jagtområde."

Her er det en væsentlig pointe, at mange af informationerne - fx om fredning og lokale opholdsregler - understøtter de interesser, som miljøministeren varetager.

Det er dog alt sammen fremtidsplaner. I første omgang gælder det konklusionerne på det igangværende Sikker kurs-projekt.