Dansk Sejlunion20. juli 2013 01:09

YSWC slut - blandet dansk succes

Youth Sailing World Championship 2013 i Limassol, Cypern, er slut. Det blev et stævne med både godt og mindre godt fra de danske sejlere. Her er den umiddelbare status.

Jan Christiansen, holdleder for danskerne ved YSWC, har sendt dette afsluttende nyhedsbrev til sejlsport.dk:

På konkurrencens sidstedag blev der gennemført én sejlads i hver klasse, og for det danske hold blev det ligesom tidligere dage en blandet oplevelse. Nogle præsterede flot og andre mindre godt.

Katamaranen med Camilla og Nicklas leverede konkurrencens bedste placering. På trods af en skidt start på sejladsen, så lykkedes det med beslutsomhed omkring stragegien at avancere til en 4. plads i mål.

Céline Carlsen tog starten og var ligeledes beslutsom i sin strategi. Det gav en placering som toer ved første mærke, og herefter kontrollerede hun feltet, men tabte placeringer på læns - på grund angsten for de gule flag - og endte på en 5. plads.

Starterne skal sidde i skabet
Laser Radial-sejleren Christian Rost glemte i dag at tage højde for strømmen i starten af sejladsen - og blev fanget ved læmærket i et "pile-up".

Frederik og Markus i 29er var ikke langt nok fremme på startlinjen, og så blev der hurtigt afstand op til de forreste både i feltet. 

De to hændelser i Laser Radial drenge og 29er er typiske for vores sejladser ved dette YSWC. Vi erkender ikke vigtigheden af starten i søbrise.

Bare et eller to minutter i den forkerte retning, og så er der meget langt til de forreste i feltet - også selv om afstanden i meter er beskeden. Og der er ikke en masse små genveje til fronten, som vi kender det i normale danske forhold.

Refleksion og status på talentarbejdet
Vi bruger YSWC som en vigtig del af vores status og årlige refleksion på talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Det gælder også i forhold til de klubber, der indgår i talent- og kraftcentersamarbejdet.

Vi kan se tilbage på en lang årrække og konstatere, at det kun få gange er lykkedes os at tage medaljer med hjem ved den største og vigtigste ungdomskonkurrence i ISAF-sammenhæng.

Vi har som hold og nation ikke et mål om medaljer ved YSWC - det overlader vi til sejlerne. Men som forbund er det vigtigt at reflektere over vores talentarbejde.

Helt kort og stadig alt for tæt på mesterskabet så bliver konklusionen denne gang, at vi har dygtige, motiverede og talentfulde sejlere i Danmark, men at de er meget uvante med søbrise. Vi bliver usikre, vi tror ikke på, hvad vi ser og observerer, og vi ved ikke, hvordan vi skal prioritere samt anvende vores erfaringer og observationer.

Andre lande - andre metoder
Dertil kommer, at vi i forhold til U19-alderen ikke er så målrettede i talentarbejdet. Det er ikke U19-resultater, vi stræber efter, men olympiske resultater. Derfor er vores unge sejlere ikke specifikt forberedte til netop denne event.

I andre lande ser man anderledes på sagen. Eksempelvis er flere sejlere fra New Zealand allerede som U19-sejlere udvalgt til et to et halvt års fuldt finansieret udviklingsprogram med OL som endemål.

Et andet eksempel er den suveræne norske YSWC-vinder i Laser Radial piger. Hun går på en idrætsskole med fysisk træning hver dag, træning på vandet fem dage om ugen, og hvor et 30 dages internationalt coachingprogram er sejlerens hverdag. 

Hvor står vi nu?
Konklusionen på YSWC har to lag. Dels den individuelle, der bliver leveret til sejlerne enkeltvis - og vil indgå i et individuelt og fremadrettet forløb. Dels den overordnede konklusion, hvor vi reflekterer over vores samlede talentarbejde.

Skal vi i fremtiden arbejde med en tidligere specialisering og målrettethed mod konkurrencer som YSWC? Eller skal vi fortsætte som hidtil? Denne del af konklusionen når vi frem til i løbet af det næste par måneder.

YSWC - slutplaceringer

29er
9.  Frederik Melson/Markus Nielsen 

Laser Radial piger
18.  Céline Carlsen

Laser Radial drenge
20.   Christian Guldberg Rost

SL16
11.  Camilla Eden/Nicklas Heide-Jørgsensen 

Se alle slutstillinger ved YSWC.

Billedet: Frederik Just Melson og Markus Oliver Nielsen - samlet nummer ni ved YSWC i 29er. Foto: Icarus Sailing Media