Dansk Sejlunion31. juli 2013 14:27

Mindeord – Karl Stephensen

En af dansk sejlsports markante skikkelser gennem mange år advokat Karl Stephensen er død, 71 år gammel.

Dan Ibsen, fhv. generalsekretær i Dansk Sejlunion, skriver følgende mindeord:

En af dansk sejlsports markante skikkelser gennem mange år advokat Karl Stephensen er død, 71 år gammel.  

Gennem sit dybe engagement i sejlsporten varetog Karl Stephensen en lang række tillidsposter. Han var blandt andet medlem af Dansk Sejlunions hovedbestyrelse, og han var formand for Dansk Sejlunions Havkapsejladsudvalg.

Karl Stephensen var også med i den arbejdsgruppe, som planlagde og iværksatte DS 37 Match Racer, hvilket var med til at danne grundlag for udviklingen af matchrace i Danmark.

KDY, hvor Karl Stephensen i en periode var formand og havde talrige tillidsposter, var blandt de første klubber til at købe både med henblik på matchrace, og klubben har stadig i dag sit internationalt kendte Royal Match Race Center.

Karl var inkarneret havkapsejler, og han var meget interesseret i ORC's arbejde. Som aktiv kapsejler var han med til at vinde One Ton Cup til Danmark i 1966. 

I det civile liv var Kars Stephensen advokat med møderet for Højesteret. Han var partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor hans speciale var insolvensret og rekonstruktioner.

Æret være Karl Stephensens minde.