Dansk Sejlunion18. juni 2013 22:21

Jubilæumsdag i tale og billeder

Torsdag den 13. juni fejrede Dansk Sejlunion sit 100 års jubilæum. Det blev markeret både ved klubarrangementer og ved en jubilæumsreception i Idrættens Hus. Glimt fra sidstnævnte er her gengivet i tale og billeder.

Uddrag fra fire taler - se billedgalleri nederst:

Kjeld Hansen, formand for Svendborg Sunds Sejlklub:
"Vi kan godt bryste os af, at vi set i forhold til landets størrelse formår at markere os rigtigt godt i verdenseliten. Resultaterne er baseret på et godt, solidt og målrettet arbejde - og det er resultater, som rundt om i klubberne og hos de enkelte medlemmer får os til at føle en ægte stolthed over at være en del af sejlerfællesskab i Danmark."

"Vi tager nu fat på de næste 100 år. De bliver også spændende. Når jeg ser på medlemsskaren i Svendborg Sunds Sejlklub, hvor vi i dag er 385 medlemmer, så må jeg erkende, at jeg med mine 56 år nok hører til i den yngste halvdel. Sådan er det nok i mange klubber. Jeg er dog sikker på, at vi i klubberne og i et godt samarbejde med Dansk Sejlunion nok skal få forholdt os til udfordringerne på en konstruktiv måde."

Per Boldt Jørgensen, chefkonsulent i Team Danmark:
"Hjertelig tillykke til Dansk Sejlunion fra Team Danmark. Ordet "verdensklasse" bruges efterhånden lidt i flæng i det danske sprog. Det bruges om noget, der er lidt bedre end nogenlunde. Men når Dansk Sejlunion kategoriseres som verdensklasseforbund i Team Danmark-regi, så er det absolut ikke betegnelsen for et forbund, der bare gør det nogenlunde."

"I har det at sejle som en værdifuld livsstil, og det har skabt et rigtigt stærkt idrætsmiljø hos jer - i verdensklasse - uanset, om der er tale om tursejlads eller kapsejlads. Danske sejlere er i verdensklasse, og Danmark har gennem unionens historie og indsats markeret sig som en af de førende blandt de ikke færre end 139 nationer på fem kontinenter, hvor det at bevæge sig hurtigt hen over vand er en udbredt disciplin."

Lars Ive, næstformand i KDY:
"Som brødre tager vi vores slagsmål, men der er også mange opgaver, vi har løst og løser sammen. Olympisk Sejlsport Øst er et fornemt eksempel på mulighederne, når tre storebror-sejlklubber, to kommuner og lillebror (Dansk Sejlunion, red.) går sammen om en fælles elitesatsning. De sportslige resultater har allerede vist, at samarbejdet fungerer på tværs af holdninger og traditioner."

"Fremadrettet skal lillebror lære den svære kunst, mindre papirnusseri til Brøndby, og flere økonomiske ressourcer ud på vandet. Så bliver Danmark snart igen en maritim stormagt, når det gælder international sejlsport - for talenterne er der jo."

Poul Bendixen, formand i Skagen Sejlklub:
"Skagens Sejlklub er Danmarks nordligste sejlklub. Vi har som en del andre sejlklubber hjemsted i en fiskerihavn, og det giver nogle særlige udfordringer. Vores ungdomssejlere kan ikke sejle uden for havnen, derfor har vi altid sejlet med jollerne i det indre havnebassin. Men det måtte stoppe på grund af et nyt yachtværft. Værftet er godt for byen, men skidt for ungdomssejlerne. Så vi måtte lukke vores ungdomsafdeling og sende jollerne ned til Aalbæk Bådelaug."

"Vi er glade for at være medlem af Dansk Sejlunion. Blandt andet havde vi takket være et lån i sejlunionen mulighed for at finansiere nogle nye flydebroer. Og måske kommer vi snart igen - vi har brug for en ny mastekran. Tillykke til Dansk Sejlunion med et "hip hip hurra", som vi siger i Skagen."   

Foruden de fire ovennævnte talte Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, og formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard

Foto: Mogens Hansen