Dansk Sejlunion13. juni 2013 00:51

Dengang det hele begyndte...

Historien om det lange tilløb, der i 1913 førte til stiftelse af ”Sejlerdagen” – der senere blev til Dansk Sejlunion. Artiklen i fuld længde fremgår af jubilæumsbogen ”Hundrede år med sejlerglæde.”

Med lidt held kunne Dansk Sejl-Union være stiftet allerede i 1894, altså 19 år tidligere end det rent faktisk skete. Man nåede langt i forberedelserne, men det lykkedes ikke. Det gjorde det til gengæld i 1913, selvom et par af klubrepræsentanterne ikke nåede frem. De var blæst inde.

Det hele begyndte med Danmarks måske første sejlklub, Svendborg Sunds Sejlklub, stiftet juli 1866. Samme måned og samme år blev "Dansk Forening for Sejlsport" stiftet. Foreningen fik senere et andet navn: Kongelig Dansk Yachtklub.

Når de første to sejlklubber blev etableret i 1866 i Danmark, så var det fordi, at der var sejlere - altså folk, der sejlede i deres fritid og for fornøjelsen. Men bag etableringen lå også en lyst eller trang i Danmark til at komme hinanden ved.

Nederlaget 1864 i kamp mod sydlige naboer tog hårdt på danskerne, og der opstod en ny vilje til fællesskab, sammenhold og indsats.

Tilslutning manglede
Da der var 12 sejlklubber i Danmark, forsøgte Kongelig Dansk Yachtklub i 1894 at danne en sammenslutning af sejlklubber med navnet Dansk Sejl-Union. KDY's formål var ganske enkelt at etablere et samarbejde med provinsklubber, bl.a. med fælles kapsejlads- og måleregler, respit, klasseinddelinger og lignende.

Der var lavet et godt forarbejde, lovene for den nye landsforening blev vedtaget. Men: der var ikke tilstrækkelig tilslutning, og den nye union kom aldrig til at fungere. Men tankerne om samarbejde mellem sejlklubberne blev ved at eksistere. De jyske klubber dannede Jysk Sejl Union.

Fælles repræsentation
Der blev i starten af det tyvende århundrede etableret en mindre sejlsportspresse, og der kunne man jævnligt læse små notitser, der handlede om en landsdækkende sejlunion.

17. januar 1913 er skelsættende i historien om Dansk Sejlunion. Den dag var medlemmer af Jysk Sejl Union samlet i Vejle. Et medlem af Fredericia Sejlklub, tandlæge Boye-Petersen, foreslog etablering af en fælles repræsentation af alle danske sejlere.

Hvis et tilfredsstillende antal sejlklubber var positive over for de nye tanker og meldte sig ind i KDY, så ville klubberne blive indkaldt til møde i Faaborg 13. juni - nemlig dagen før KDY's provinskapsejladser.

KDY's P.E. Saabye, kaptajn, sendte denne besked ud til de danske sejlklubber 17. maj:

Dansk Sejlerdag
"Som man ser, har der hersket fuldstændig Enighed om, at den bedste Maade at bringe den danske Sejlerdag til Verden paa, er at benytte sig af den landsomfattende Sejlsportsinstitutiton, vi har i KDY, hvis virksomhed paa dette Omraade har været drevet gennem Klubbens Provinsrepræsentanter. I fælles Følelse af Opgavens og Samarbejdets Betydning bør der vel saavel være Aarsag som Virkning af en Dansk Sejlerdag indenfor en Landsorganisations Rammer."

Ganske hurtigt efter mødet sendte Jysk Sejl Union en anmodning til KDY. Man anmodede KDY om at sammenkalde repræsentanter for de danske sejlklubber. Formål: at etablere en sejlerdag, måske endda en sejlunion.

Grundig debat
KDY viste med det samme stor interesse for forslaget, og der gik kun fem uger efter Boye-Petersens forslag i Vejle, så var en række danske klubber samlet.

23. februar 1913 fandt det første møde sted. Der var megen snak om etablering af en årlig Sejlerdag og en sejlunion, måske begge dele. Debatten var grundig, og der var enighed om, at KDY skulle sende brev til klubberne.

Betingelsen for at holde et nyt møde var: "Hvis et tilfredsstillende antal sejlklubber var positive over for de nye tanker og meldte sig ind i KDY, så ville klubberne blive indkaldt til møde i Faaborg 13. juni".

11 ud af de cirka 25 eksisterende klubber var indmeldt, og det regnede man for tilfredsstillende.

Mødet i Faaborg
Derefter blev det første Sejlerdagsmøde holdt 13. juni på Rasmussens Hotel i Faaborg - og det regnes for datoen for Dansk Sejlunions grundlæggelse.

Det nye møde om Sejlerdagen blev holdt i dårligt vejr. To klubber - Roskilde og Kjøbenhavns Amatør Sejlklub - lå indeblæste. Følgende ni klubber nåede frem: Aarhus, Kolding, Vejle, Fredericia, Odense og Svendborg Sunds sejlklubber samt sejlklubben "Sundet", København, og Sejlforeningen "Vikingen", Nykøbing Falster - og selvfølgelig KDY.

Svært at nå til enighed
Grundlaget for samarbejdet skulle stadig være fælles måle-, respit- og handicapregler. Og det var svært at blive enige - mest fordi, der var megen udvikling i bådbyggeriet i den periode.

Der var mange uensartede typer både, som var svære at sætte sammen i ensartede starter. Og endnu sværere blev det, da Bermuda-riggen kom til Danmark.

Der var ikke enighed om formen for samarbejde. Klubberne vest for Storebælt var mest interesserede i en selvstændig union. Og de stærke klubber på den jyske østkyst stod stærkt. Det var den samling klubber, der sidenhen ofte blev omtalt som "de jyske herremænd" på grund af deres stærke meninger og sammenhold.

Klubberne øst for Storebælt ville hellere forblive medlemmer af KDY. Og KDY var villig til at administrere og arrangere en årlig Sejlerdag. Alle var enige om, at det var billigst at melde sig ind i KDY.

Flere og flere
Fællesskabet voksede år efter år. I 1924 var man nået op på 17 klubber, der tilsammen havde 4.125 medlemmer. Forretningsudvalget drøftede nu muligheden for at producere et Dansk Sejlerdags-emblem til medlemmerne og også en DS-stander blev drøftet.

I 1930 var der 26 klubber med 6.100 medlemmer, og Dansk Sejlerdag besluttede at indføre faste klub-kapsejladsmærker.

I 1948 blev Dansk Sejlerdag tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund, og navnet på sejlernes landsdækkende organisation blev ændret fra Dansk Sejlerdag til Dansk Sejlunion.

Selvstændig
I 1966 blev Dansk Sejlunion en selvstændig organisation, og de sidste formelle bånd til KDY blev kappet i 1976, hvor Dansk Sejlunion overtog administrationen af havkapsejlads-området.  

Jubilæumsbogen "Hundrede år med sejlerglæde" er på 320 rigt illustrerede sider med historier om sejlads, klubliv og fællesskab. Alt sammen fortalt af sejlere - til sejlere.

Bogen kan købes via sejlershoppen.dk. Prisen er 200 kr. + forsendelse.